Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ-Ετήσια απογραφή αιγοπροπροβάτων

Αναρτήθηκε: Nov 18, 2013 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά προβολές: 498 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενημερώνει :
·Τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων ότι από τις 1/11/2013 έως 15/12/2013 είναι υποχρεωμένοι να προβούν στην ετήσια απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου. Η απογραφή γίνεται με ευθύνη του κατόχου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει τα σχετικά πεδία στα νέου τύπου μητρώα (Μέρος Β', Γ' και Ε') και να προσκομίσει την αντίστοιχη φωτοτυπία στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Κέντρα. Η απογραφή αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου, ακόμη και στην περίπτωση που δηλώνουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο. Η προθεσμία κοινοποίησης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή είναι έως 15/12/2013.
Διευκρινίζεται ότι καμιά διοικητική πράξη (άδεια μετακίνησης, εμβολιασμοί, σφαγή, πώληση προϊόντων, βεβαιώσεις κλπ) δεν θα γίνεται, στην περίπτωση μη πραγματοποίησης της ετήσιας απογραφής και της τοποθέτησης νέων μέσων σήμανσης (ηλεκτρονικά ενώτια) στα αιγοπρόβατα.
 
·        Τους κτηνοτρόφους, δεδομένης της εμφάνισης κρουσμάτων λύσσας στην Ελλάδα, κρίνεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ μέχρι το τέλος του 2013. Στα βιβλιάρια υγείας ή στα διαβατήρια των ποιμενικών σκύλων πρέπει να περιλαμβάνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού τους κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα και η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που διενήργησε τον εμβολιασμό.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των απαραίτητων βιβλιαρίων υγείας ή διαβατηρίων καθώς και των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής σήμανσης για κάθε ποιμενικό σκύλο που έχετε στην κατοχή σας δεν θα χορηγούνται άδειες διακίνησης των ζώων εκτροφής σας.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερρών τηλ. 23213-54625, καθώς και στα κατά τόπους Κτηνιατρικά Κέντρα.

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.