30-6-10 3ο μέρος

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

  • Σύνολο 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Βαθμός: 0.0 από 0 votes
Σχόλια (0)
Η λίστα αγαπημένων σας έχει γεμίσει.

Περιγραφή

ΘΕΜΑ   1ο:    Παράταση ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης και ψήφιση πίστωσης.            

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Συμμετοχή του Δήμου στο έργο καταπολέμησης κουνουπιών 2010.              

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Απόδοση τέλους καταπολέμησης κουνουπιών στο ¨ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑ-ΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ¨.             

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών από τα Δ/κά Συμβούλια:

                        α) των Ν.Π.: ¨Κ.Α.Π.Η.¨, ¨Κέντρου Προσχολικής Αγωγής¨ και ¨Κέντρου Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος - Μουσείου Φυσικής Ιστορίας¨   και

                        β) των Δημοτικών Επιχειρήσεων: ¨Κ.Ε.Κ.Α.Σ.¨, ¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨, ¨Κ.Ε.Π.Σ.¨ και ¨Κ.Ε.Ε.Κ.¨.      

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση απασχόλησης τεσσάρων (4) εργατών Νεκροταφείων επί δίμηνο.    

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Εξέταση αιτήματος Σερραίων δημοτών για άμεση επαναλειτουργία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου.   

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση της αριθμ. 10/2010 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. «Κ.Α.Π.Η. Σερρών» με θέμα: ¨Παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άτομα τρίτης ηλικίας και πρόσληψη ενός ιατρού - ειδικού παθολόγου με σύμβαση μίσθωσης έργου για ένα χρόνο και ψήφιση της σχετικής πίστωσης¨.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨. 

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση ισολογισμού έτους 2009  της Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Σερρών¨.                          

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση πρακτικού κρίσεως του έργου της προτομής Ευριπίδη Μπακιρτζή.                                

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση καταβολής οφειλής στην Κ/Ξ: ¨Α. Καλογερόπουλος – Μ. Χατζηστυλιανός¨ σε εκτέλεση της αριθμ. 258/2010 απόφασης του Μ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης διαφήμισης.    

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση μελετών προμηθειών:                          

                        α) ¨εξοπλισμού για τη λειτουργία των σιντριβανιών της πόλης μας¨

                              και

                        β) ¨κτηνιατρικών φαρμάκων και ειδών για το Κυνοκομείο του Δήμου     μας¨.

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.    

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.     

       

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων. 

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.     

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Παραχώρηση οικοπέδου στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Σιγής-Ν. Κηφισιά¨ του Δήμου Σερρών προς αντικατάσταση ρυμοτομούμενου οικοπέδου στην περιοχή Πράξης Εφαρμογής ¨Αλημπέκιοϊ¨.

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Εκποίηση δια δημοπρασίας δημοτικών ακινήτων  με Α.Κ.Δ. 192-1 και 192-2.

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση απ΄ ευθείας εκποίησης  δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 στις κ.κ.:

                        α) Παπαδοπούλου Μαρία και

                        β) Καπετάνου Ελένη.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση ή μη απ’ ευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης στον κ. Εμμανουηλίδη Ιωάννη.

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησίας των κ.κ.:

                        α) Κουκόπουλου Νικολάου  και

                        β) Κυνηγού Χρήστου.

     

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση απ’ ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία των κ.κ. Μπερινζή Ξενοφώντα και Γιαννογλούδη Ελένης.

 

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μετά από συμψηφισμό με βάση πράξεις εφαρμογής.

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Μπέλλα Στέργιου από αυθαιρέτως κατεχόμενη δημοτική έκταση.

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Κατανομή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις.    

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.   

 

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση προμήθειας ποδηλάτων στα πλαίσια του 2ου Πιλοτικού Προγράμματος: ¨Προώθηση του ποδηλάτου στην πόλη¨ του έργου ¨PIMMSTRANSFER¨.   

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Ανάθεση σύνταξης μελετών αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης Δημοτικού Διαμερίσματος Οινούσας και οικισμού Χιονοχωρίου στην ΑΝΕΣΕΡ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

 

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση εκπόνησης μελέτης δασ. οδοποιίας για την αντιπλημμυρική προστασία (τεχνικά έργα) του δασικού δρόμου Κοιλάδας Αγίου Γεωργίου Δήμου Σερρών.

 

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: ¨Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Αγίου Ιωάννη Σερρών¨.  

     

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία – Θράκη¨ του Άξονα Προτεραιότητας 7 ¨Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ. ¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Δομές ανοικτής φροντίδας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Κωδικού Πρόσκλησης 34.          

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα ¨Διαμόρφωση παιδικών χαρών¨ του Υπουργείου Εσωτερικών και έναρξη πρωτοβουλίας ¨Υιοθεσίας παιδικών χαρών από φορείς και εταιρείες που εφαρμόζουν Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης¨. 

 

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων, κλπ. 

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 έργων, μελετών κλπ.       

 

ΘΕΜΑ  38ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων.    

                     

ΘΕΜΑ  39ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: ¨Ανακατασκευή οδού Γ. Παπανδρέου¨.    

 

ΘΕΜΑ  40ο:   Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση τις αριθμ. 59/2008 και 103/2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

   

 


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.
Θέμα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Τίτλος: 30-6-10 3ο μέρος
Κατηγορία: Συνεντεύξεις Δημοτικά Συμβουλια
προβολές: 921
Αναρτήθηκε από: serrestv