Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Θένια Χαραλαμπίδου : «Πρόστιμο» στον Δήμο Σερρών για «φωτογραφικό» διαγωνισμό ύστερα από έλεγχο

Αναρτήθηκε: Dec 29, 2022 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 124 Tags (Λέξεις κλειδιά): Θένια Χαραλαμπίδου, «Πρόστιμο» στον Δήμο Σερρών για «φωτογραφικό» διαγωνισμό ύστερα από έλεγχο
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
Θένια Χαραλαμπίδου Πρόστιμο στον Δ.Σερρών - SERRESPOST

Ακόμη χειρότερα η Δημοτική Αρχή προτείνει το «πρόστιμο» να πληρωθεί από τον κωδικό μισθοδοσίας των εργαζομένων!

Ποσό 10.633 € υποχρεώνεται να πληρώσει από το ταμείο του ο Δήμος Σερρών ύστερα από έλεγχο που έγινε από την αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ) για το έργο «Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών της πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου πόλης Σερρών"».

Το ποσό της συγκεκριμένης σύμβασης ανέρχεται στα 42.532,00 € με Φ.Π.Α. και η περικοπή που επιβλήθηκε είναι 25% επί της σύμβασης, καθώς σύμφωνα με την αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι στους όρους της διακήρυξης, η οποία εγκρίθηκε με την με αρ. 355/2019 (20/12/2019) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, έγινε χρήση κριτηρίων επιλογής που περιόριζαν τον ανταγωνισμό. Και συνεχίζει το σκεπτικό: «Περιπτώσεις στις οποίες τα κριτήρια ή οι όροι αποκλεισμού, επιλογής και/ή ανάθεσης για την εκτέλεση των συμβάσεων είχαν ως αποτέλεσμα μόνο ένας οικονομικός φορέας να μπορεί να υποβάλει προσφορά και το εν λόγω αποτέλεσμα δεν μπορεί να αιτιολογηθεί από την τεχνική εξειδίκευση της οικείας σύμβασης».

Με απλά λόγια η Δημοτική Αρχή Χρυσάφη διακήρυξε συνοπτικό διαγωνισμό στον οποίο οι όροι ήταν τέτοιοι ώστε μόνο μία εταιρεία κατάφερε τελικά να καταθέσει προσφορά (εξ’ ου το «φωτογραφικό»). Και επειδή τα χρήματα προέρχονται από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έγινε έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία η οποία διαπίστωσε την παρατυπία και αποφάσισε ότι το 25% των χρημάτων (που θα πληρωνόταν από ευρωπαϊκά κονδύλια) τα 10.633 € τελικά δεν θα πληρωθούν από το ΕΣΠΑ, αλλά από το ταμείο του Δήμου Σερρών (εξ’ ου και το «πρόστιμο»).

Το ποσό των 10.633 € του προστίμου η Δημοτική Αρχή Χρυσάφη επέλεξε να πληρώσει από τις ...τακτικές αποδοχές των εργαζομένων!!! προτείνοντας με την 63η αναμόρφωση του προϋπολογισμού να μεταφερθούν τα χρήματα από τον αντίστοιχο κωδικό μισθοδοσίας στο κωδικό του έργου για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτό και όχι από το αποθεματικό, γιατί άραγε;

Ο Δήμος Σερρών «πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη» και η δημοτική αρχή επέλεξε να «κρυφτεί» πίσω από μία «δια περιφοράς» συνεδρίαση (όπου η "συζήτηση" γίνεται με ... email!!!) του Δημοτικού Συμβουλίου μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων (εκμεταλλευόμενη το γενικό κλίμα των ημερών), «φροντίζοντας» την δική της (Οικονομικής επιτροπής) παραβατικότητα να «πληρώσουν» οι... εργαζόμενοι!

Προσωπικά ποτέ δεν κάλυψα και δεν θα καλύψω τα οικονομικά και όχι μόνο ατοπήματα της Δημοτική Αρχής Χρυσάφη.

Καταψήφισα την 63η αναμόρφωση και δημοσιοποιώ το θέμα για ενημέρωση των Σερραίων δημοτών στους οποίους και μόνο λογοδοτώ.

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.