Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΚΚΕ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ CLO(KOMPOST TYPOY A), ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
ΚΚΕ: Αναγνώριση σπουδών και παροχή δωρεάν συγγραμμάτων στα μουσικά και καλλιτεχνικά  σχολεία - OlaNea

Πριν λίγες μέρες αναρτήθηκε η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Έργων) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (αρ. πρωτ.661580(4248)/25-11-22, ΑΔΑ: ΩΖΩΦ7ΛΛ-ΠΑ5), σύμφωνα με την οποία δίνεται η έγκριση στην εταιρεία ΕΛΜΕΑΣ ΑΕ, να αποθέτει την “περίσσεια ποσότητα” του «Κομπόστ τύπου Α» που παράγεται στη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), σε δύο αγροτεμάχια (με αριθ. 170 και 171) που βρίσκονται δίπλα στον οικισμό του Παλαιοκάστρου στο Δήμο Ηράκλειας για διάστημα 5 ετών!!!

Θεωρούμε, ότι μέσα από αυτή την ΑΕΠΟ, δημιουργείται ντε φάκτο ένας νέος “ΧΥΤΥ” και μάλιστα, χωρίς στεγάνωση του πυθμένα (άρα ΧΑΔΑ), όπου για 5 χρόνια θα θάβεται το παραγόμενο από την ΜΕΑ, επικίνδυνο αυτό προϊόν (Κομπόστ τύπου Α). Λέμε επικίνδυνο βασιζόμενοι στο γεγονός, ότι ρητά αναφέρεται στους ισχύοντες Εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), ότι “ δεν επιτρέπεται η διάθεση του παραγόμενου κομπόστ στον ΧΥΤΥ για ταφή” και επί πλέον, ότι “….Το κομπόστ που θα παράγεται δεν θα διατίθεται σε καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις ή σε εφαρμογές στην γη που προορίζονται για παραγωγή τροφών ή ζωοτροφών.”

Πέραν αυτών από τη μελέτη της ΑΕΠΟ, προκύπτουν αυτονόητα τα παρακάτω ερωτήματα:

  • Από ποια από τις επιτρεπόμενες χρήσεις, που μέχρι και σήμερα εφαρμόζει η Μονάδα, περισσεύει αυτή η ποσότητα των 44.269,08m3; Από την έναρξη της λειτουργίας της Μονάδας δηλαδή έως και σήμερα, πού εναποτίθεται, η παραγόμενη ποσότητα CLO;

  • Κάθε πότε πραγματοποιούνται εργαστηριακές αναλύσεις σχετικά με τη σύσταση του υλικού «κομπόστ τύπου Α» και ποιες είναι οι τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ οικ.56366/4351/2014 (φεκ β΄3339); Τηρείται αρχείο εργαστηριακών αναλύσεων στην Μονάδα;

  • Γιατί δεν προτείνεται από την Διευθ. Αγρ. Οικ & Κτην. ΠΕ Σερρών στους αγρότες, να κάνουν χρήση αυτού του προϊόντος για τη λίπανση των χωραφιών τους, απαλλάσσοντας τους, από την αγορά ακριβών λιπασμάτων; Αν όχι, θα πρέπει να εξηγηθούν οι λόγοι.

  • Το γεγονός ότι η περιοχή εναπόθεσης του CLO, χωροθετείται νότια- νοτιοανατολικά του Παλαιοκάστρου, σε απόσταση περίπου 600-700 μέτρα από το όριο του Οικισμού, διασφαλίζει την ασφάλεια της ταφής του CLO, της μη διασποράς επικίνδυνων για την υγεία και το περιβάλλον ρύπων κυρίως μέσω διαφυγόντων στραγγισμάτων σε περίπτωση αστοχίας της επεξεργασίας ή διαρροής της τάφρου εναπόθεσης; Πως διασφαλίζεται η αποφυγή της διασποράς του πιθανά ακατάλληλου CLO σε συνθήκες βροχής ή πλημμύρας, αν θα υπάρχουν ποσότητες που δεν θα έχουν επιχωματωθεί ή η επιχωμάτωση δεν είναι επαρκής και παρασυρθεί;

Γενικότερα:

Η διαχείριση των απορριμμάτων κατά τη γνώμη μας πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της κοινωνίας, να σέβεται το περιβάλλον, την υγεία των κατοίκων, τους φυσικούς πόρους. Διατηρούμε επιφυλάξεις για τους περιβαλλοντικούς όρους που τηρούνται στη μονάδα Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Παλιόκαστρο καθώς:

  • κατά διαστήματα εκβάλλονταν λύματα στο μεγάλο ρέμα ανατολικά της μονάδας μέσω αγωγού.

  • Πριν δύο χρόνια δημιουργούνταν λίμνες με ύποπτο υλικό, αναθυμιάσεις, διάσπαρτα απόβλητα και υλικά.

  • Υπήρξε θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου πριν τρία χρόνια. Συνεχίζεται να μη παρέχεται ειδικός εξοπλισμός ούτε να λαμβάνονται μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων.

Κατ’ επέκταση, ανησυχούμε και για την τήρηση των όποιων όρων τεθούν για την απόθεση του απόβλητου CLO.

Η επιλογή να μεταφερθούν και να θαφτούν απόβλητα «τύπου compost A», σε μια επιβαρυμένη από ρύπους περιοχή, με απλή επιχωμάτωση, χωρίς αυστηρούς όρους για τις αναλύσεις και διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται, χωρίς ορισμό υπευθύνου για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τον φορέα του έργου, τελικά μας ανησυχεί και μας κάνει να είμαστε επιφυλακτικοί για τα κριτήρια καταλληλότητας και συστηματικής αξιολόγησης των αποβλήτων CLO.

Χρειάζεται ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων με ουσιαστική ενίσχυση σε εξοπλισμό και προσωπικό στις υπηρεσίες που πραγματοποιούν περιβαλλοντικό έλεγχο. Να έχουν μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο για να επιτελούν αναπόσπαστα την εργασία τους.

Για όλες τις παραπάνω επιφυλάξεις και τα ερωτήματα που προκύπτουν, θεωρούμε πως η υλοποίηση των έργων επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης των αποβλήτων πρέπει να γίνεται από κρατικό φορέα όπως και τα δημόσια έργα. Ένα δημόσιο κρατικό φορέα που θα αναλάβει τη λειτουργία όλων των υπό-έργων.

Απαιτείται ένα συνολικό πλαίσιο αγωνιστικής διεκδίκησης και πάλης των κατοίκων, των εργαζομένων, των αγροτών, όλων των λαϊκών οικογενειών, ώστε να υπάρχει ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, χωρίς χαράτσια, χωρίς διάλυση των εργασιακών σχέσεων, χωρίς καρκινογόνα καύση και ύποπτα «θαψίματα», χωρίς επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.