Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Αναρτήθηκε: Oct 29, 2022 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 104 Tags (Λέξεις κλειδιά): TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
Δήμος Βισαλτιας : Με 11 θέματα στην Η.Δ συνεδριάζει το δημοτικο συμβούλιο -  Ο Σερραίος

22η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του  άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών,  και του  άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην  αίθουσα του  Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (για όσους δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), την 31η   Οκτωβρίου 2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα  18.30 μ. μ. για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  τοποθέτησης προτομής Δημητρίου Αναστασιάδη στην  Κεντρική  Πλατεία  της Κοινότητας Τερπνής.  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ.Μασλαρινός Α.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού  έτους 2023.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 6ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 7ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  33ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση  34ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση  35ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση  36ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  9ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Κάτσικα Μαρίας-Παναγιώτας, Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006,

Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον:  α)του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και β)του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών , προκειμένου να  ασκήσει προσφυγή  κατά της υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.621755(3978)/02.09.2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  της Π. Ε. Σερρών  με θέμα : «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για το χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων στο Τ.Δ. θερμών του Δήμου Βισαλτίας».   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  10ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Κρουσταλά Αικατερίνης  , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της ενώπιον του Πταισματοδικείου Νιγρίτας ,δυνάμει  της   υπ΄αριθ.Α-2022-3651 παραγγελίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  11ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Μιχαηλίδη Μιχαήλ   , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Σερρών ,  δυνάμει  της   υπ΄αριθ.ΕΓ4-2022-148 παραγγελίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 5ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση τακτικού  μέλους -διευθυντή σχολικής  μονάδας  λόγω απαλλαγής  καθηκόντων. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 

Εισηγητής:O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς.

 

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση των  μελών –εκπροσώπων  της μαθητικής κοινότητας. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς Λ.

 

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση  37ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση  38ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  17ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της  κ.  Κάτσικα Μαρίας-Παναγιώτας,  Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Σερρών ,  δυνάμει  του  υπ΄αριθ.Γ2021/1694/12.11.2021 κλητηρίου θεσπίσματος.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 18ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας   Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114),  για την παράστασή   της  ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά την εκδίκαση της προσφυγής   που κατέθεσε ο κ. ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΣ Δ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροθάλασσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

 

Το σύστημα της πλατφόρμας e-presence θα ανοίξει στις 18.00 μ.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 

            Επίσης επισυνάπτεται έντυπο με οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-presence. (Πληροφορίες παρέχονται από την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κα. Σίσκου Σ. στο τηλέφωνο ( 2322353440).

 

Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.