Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Δ.Σ. Σερρών στις 15-9 -2021 κεκλ.των θυρών στα ΑΣΤΕΡΙΑ - Θ'εμα : LED

Αναρτήθηκε: Sep 14, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 46 Tags (Λέξεις κλειδιά): Δ.Σ. Σερρών στις 15-9 -2021 κεκλ.των θυρών στα ΑΣΤΕΡΙΑ - Θ'εμα : LED
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Έχοντας υπόψη:

- Την παρ. 3ε του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19¨,

- την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α.,

- την υπ’ αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (παρ. α’ και β’)

- το υπ’ αρ. ΦΕΚ 4054/Β/04-09-2021 (αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53950/2021),

- τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραμμα Κλεισθένης I»  και

- το υπ’ αριθμ. 29461/07-09-2021 αίτημα των Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αραμπατζή Θεόδωρου, Παπαφωτίου Αριάδνης, Γεωργούλα Αντωνίου, Χαραλαμπίδου Παρθένας, Παπαβασιλείου Βασιλείου, Γκότση Ηλία, Χράπα Παντελή και Δούκα Γεωργίου, για σύγκληση του Δημοτ. Συμβουλίου,

  σας καλούμε να προσέλθετε στη ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (αίθουσα θεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨) σε τακτική συνεδρίαση – κεκλεισμένων των θυρών του Σώματος που θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:0, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Συζήτηση - ενημέρωση για τον οδοφωτισμό του Δήμου Σερρών.           

                             Εισηγητής: Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ.

                                                Αραμπατζής Θεόδωρος.                              

 

                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

                                                                            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.