Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ : 8Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Αναρτήθηκε: Jul 14, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 63 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

          Καλείσθε  να συμμετάσχετε  στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 και υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη(με χρήση της  επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr) που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ),την  14η Ιουλίου   2021  ημέρα Τετάρτη    και  με ώρα  έναρξης 21.00 μ.μ.  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

   

ΘΕΜΑ 1ο: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας για την αναστολή  λειτουργίας του Σταθμού ΕΚΑΒ ΤΕΡΠΝΗΣ.  

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Ψήφισμα Διαμαρτυρίας  του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας για το κλείσιμο του Καταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στη Νιγρίτα.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Βισαλτίας κ.Μασλαρινός Α. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  11ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση  12ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 5o:Μεταβίβαση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βισαλτίας χρηματοδότησης με τίτλο :«Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ», ποσού 117.040,00 €.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 6ο:Ανάκληση της υπ΄αριθ.67/2021(ΑΔΑ:6ΨΜΠΩ9Β-ΗΣΒ)απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση δωρεάν  παραχώρησης  οχήματος  του Δήμου Βισαλτίας  για χρήση από τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δήμου Βισαλτίας .

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ.Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση  2ης τροποποίησης της υπ. αριθ.243/2019(ΑΔΑ:ΨΨΡ2Ω9Β-Ψ5Υ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Ορισμός των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου της  «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Βισαλτίας» και διακριτό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Β» για τον   ορισμό νέου τακτικού μέλους.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση επιβολής  τέλους ακαθαρίστων εσόδων των Κέντρων διασκέδασης εστιατορίων και συναφών καταστημάτων. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθ.247/2016 (ΑΔΑ:6ΔΑ1Ω9Β-3ΟΖ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί  επιβολής  τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:Επικαιροποίηση  της  υπ΄αριθ.236/2015(ΑΔΑ: Ψ48ΕΩ9Β-ΛΤΥ) απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  για την επιβολή Ειδικού τέλους για την  τέλεση πολιτικού γάμου  στο Δήμο Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ  12ο : Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγρών στις Τ.Κ. Δάφνης-Ορέσκειας , Ζερβοχωρίου,  Λευκοτόπου, Πατρικίου , Σιτοχωρίου και Χουμνικού –Λαγκαδίου  της Δ.Ε. Αχινού του  Δήμου Βισαλτίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ  13ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγρών στις Τ.Κ. Αχινού , Σιτοχωρίου και Χουμνικού της  Δ.Ε. Αχινού  του  Δήμου Βισαλτίας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ  14ο:Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγρών  στις Τ.Κ. Αγίας  Παρασκευής, Αμπέλων , Βέργης ,Δημητριτσίου ,Λυγαριάς , Νικόκλειας, Σησαμιάς και Τριανταφυλλιάς της Δ.Ε. Βισαλτίας  του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ  15ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγρών  στις  Τ.Κ. Δημητριτσίου  ,Λυγαριάς και Σησαμιάς   της  Δ.Ε. Βισαλτίας του   Δήμου Βισαλτίας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ  16ο : Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγρών  στην Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής   της  Δ.Ε. Βισαλτίας του   Δήμου Βισαλτίας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγρών στις Τ.Κ. Ανθής ,Νιγρίτας και  Φλαμπούρου  της Δ.Ε. Νιγρίτας  του Δήμου Βισαλτίας .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγρών  στις Δ.Κ. Νιγρίτας ,  Τερπνής  και  Θερμών  της  Δ.Ε. Νιγρίτας  του Δήμου Βισαλτίας. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγρών  στις   Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου,Αηδονοχωρίου , Ευκαρπίας,Καστανοχωρίου,Ιβήρων ,Μαυροθάλασσας και Τραγίλου της Δ.Ε. Τραγίλου του Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή πρότασης –εισήγησης  στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση τμημάτων  ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας.

 Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 21ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή πρότασης –εισήγησης  στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση τμημάτων  ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας.

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 22o:Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας  Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκής Αγοράς.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Μπιμπλιάς Θ.

 

ΘΕΜΑ  23o:Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας  Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκής Αγοράς.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Μπιμπλιάς Θ.

 

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση  13ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση  1ης τροποποίησης της υπ.αριθ.244/2019(ΑΔΑ:ΩΚΞΚΩ9Β-ΟΙΜ)  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Βισαλτίας με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας». Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου» για τη συμπλήρωση  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ( τεύχος Β΄/1097/31.03.2021 )   της  τροποποίησης  της συστατικής  του πράξης.»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.Χατζημάρκος Α. 

 

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 20.30  μ.μ., προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

 

            Επίσης επισυνάπτεται έντυπο με οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας e-presence. (Πληροφορίες παρέχονται από την ειδική συνεργάτιδα του Δημάρχου κα.Σίσκου Σ.  στο τηλέφωνο : 2322353440).

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Δ.Σ.

 

 

ΘΩΜΑΣ Ν. ΜΠΑΚΑΛΟΥΔΗΣΣχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.