Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ : Περί Αλιείας

Αναρτήθηκε: Jun 26, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά προβολές: 82 Tags (Λέξεις κλειδιά): Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Αλιεία
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Σερρών ενημερώνει ότι, δημοσιεύτηκε  η Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. 1236/01.06.2021  (ΦΕΚ 2424/Β΄/07-06-2021) που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 (ΦΕΚ 3959/Β΄/16.09.2020) κοινή Υπουργική Απόφαση  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), για την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020».

 

Ενημερώνουμε ότι αντικαθίστανται τα παρακάτω άρθρα, παράγραφοι και υποδείγματα της  υπ’ αριθμ. 1906/07.09.2020 Απόφασης:

 

1.  Το άρθρο 5 που αφορά στους Δικαιούχους, στους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

 

2.  Η παρ. 5 του άρθρου 10 που αφορά στην ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης.

 

3.  Το άρθρο 11 που αφορά στα δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης.

 

4.  Το άρθρο 16 που αφορά στην Διαδικασία Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Πιστοποίησης

     των Πράξεων.

 

5.  Το άρθρο 17 που αφορά στα Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης –

     Πληρωμής.

 

6.  Η παρ. 1 του άρθρου 19 που αφορά στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης.

 

7. Το Υπόδειγμα 1 της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου.

 

8. Προστίθενται τα Υποδείγματα 4, 5, 6, 7 και 8 που αφορούν σε βεβαιώσεις Λιμενικής Αρχής.

 

Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αρ. 1906/07.09.2020 Απόφαση.

 

Η παραπάνω Δράση αφορά αποκλειστικά τον τομέα της θαλάσσιας αλιείας.

 

Οι ημερομηνίες έναρξης/λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  τηλ.: 213 150 11 83 ή στο Τμήμα Αλιείας στην παραπάνω διεύθυνση.


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.