Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Δήμος Βισαλτίας : Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Αναρτήθηκε: May 31, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 120 Tags (Λέξεις κλειδιά): Δήμος Βισαλτίας, Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Καλείσθε  να συμμετάσχετε  στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020 και υπ΄αριθ.426/77233/13-11-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της  επίσημης και δωρεάν πλατφόρμας e-presence (www.epresence.gov.gr) που προσφέρεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ),την  31η  Μαϊου    2021  ημέρα Δευτέρα    και  με ώρα  έναρξης 20.30 μ.μ.  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:   

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση  5ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση  6ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  7ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.7 Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 8783/07-02-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών. Έγκριση  8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση  9ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας έτους 2021.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι. 

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση έκθεσης εσόδων –Εξόδων Α΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού  έτους 2021.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ.Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση μεταβίβασης σε κληρονόμους μισθωτικής σχέσης αγροτεμαχίου του αποβιώσαντος την 07-07-2020    μισθωτή Παναγιωτόπουλου Χρήστου του Ερωτόκριτου.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 8ο:Ενημέρωση  του Δημοτικού Συμβουλίου περί απόσυρσης  του αιτήματος της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης ,για παραχώρηση κατά χρήση  δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Θερμών, με σκοπό την δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων . 

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση –Σύνθεση Δημοτικής  Επιτροπής Ισότητας  και έγκριση κανονισμού λειτουργία της .   

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 10ο:Απαλλαγή από άδεια έγκρισης εισόδου –εξόδου  οχημάτων  και από άδεια  απότμησης-υποβιβασμού της στάθμης πεζοδρομίου στην Κοινότητα Τερπνής για τη λειτουργία οινοποιείου.    

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Βισαλτίας.    

Εισηγητής:Ο Αντιδήμαρχος κ. Αδαμούδης Ι.


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.