Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021

Αναρτήθηκε: Apr 27, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά προβολές: 198 Tags (Λέξεις κλειδιά): ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΩΙΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020-2021
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής σε οινοποιήσιμες ποικιλίες για το οικονομικό έτος 2020-2021, είναι στις 29/04/2021.  Η κατάθεση των αιτήσεων στην ΔΑΟΚ Σερρών, γραφείο 10.

 

Α. Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

1)      ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

2)      ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) 2020.

3)      ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ  (Η ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΦΜ)

4)      ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

5)      ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Επισυνάπτουμε το σχετικό έντυπο της  αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.

 

Β. Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

1) Εντάσσονται μόνο οι οινοποιήσιμες ποικιλίες του Πίνακα 1 του επισυναπτόμενου εγγράφου του ΥΠΑΑΤ.

2) Να έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής η παραγωγής, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τουλάχιστον 2 αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται του μέτρου.

3) Να έχει υποβληθεί Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα αμπελοτεμάχια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

 

 

4) Η έκταση του κάθε αιτούμενου αμπελοτεμαχίου να είναι τουλάχιστον 1 στρέμμα.

5) Τα αμπελοτεμάχια να έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018.

6) Ο μέσος όρος παραγωγής, σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 50 κιλών ανά στρέμμα, εκτός των περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

7) Αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής» της περιόδου 2019-2020 δύναται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο και για την περίοδο 2020-2021.

            Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο μέτρο θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει, σε ολόκληρα τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια και η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 5 Ιουλίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Υπηρεσία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον γεωπόνο Κοσμά Τζουβάρα (τηλέφωνο  2321 3 – 55219).


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.