Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

«Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων Φαρμακοποιών της εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2021 και προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις»

[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την από 07-04-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, οι εξετάσεις των φαρμακοποιών για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, περιόδου ΜΑΙΟΥ 2021, θα διεξαχθούν διαδικτυακά λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του Covid-19, ως εξής:

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

10-05-2021

Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία, Έλεγχος Φαρμάκων

ΤΡΙΤΗ

11-05-2021

Εκτέλεση συνταγών - Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών Σκευασμάτων - Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΤΕΤΑΡΤΗ

12-05-2021

Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας- Νομοθεσία

ΠΕΜΠΤΗ

13-05-2021

Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14-05-2021

Τοξικολογία

Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φαρμακοποιού θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας για τις online γραπτές εξετάσεις την πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων elearning.auth.gr, που παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και για τις προφορικές εξετάσεις το λογισμικό τηλεδιασκέψεων Zoom.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση είναι απαραίτητη η πρόσβαση στην πλατφόρμα elearning. Αναλυτικές οδηγίες για σύνδεση στην πλατφόρμα θα δοθούν έγκαιρα στους υποψήφιους.

Οι online γραπτές εξετάσεις θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων ειδών. Ενδεικτικά μπορεί να είναι:

Ø πολλαπλής επιλογής (με μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις),

Ø αντιστοιχίσεις,

Ø ερωτήσεις με μετακίνηση και εναπόθεση κειμένου σε κείμενο ή εικόνα,

Ø ερωτήσεις τύπου Σωστό/Λάθος κτλ.

Σε ορισμένες από τις ερωτήσεις μπορεί να υπάρχει και αρνητική βαθμολογία.

Οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται σε διαδοχικές σελίδες, δίχως να παρέχεται δυνατότητα επιστροφής ή διόρθωσης προηγούμενων απαντήσεων. Ο διαθέσιμος χρόνος για απάντηση κάθε ερώτησης θα είναι περιορισμένος και θα αντιστοιχεί σε περίπου 1 λεπτό.

Κατά την εξέταση θα λάβουν χώρα έλεγχος ταυτοπροσωπίας και απομακρυσμένη επιτήρηση. Για τους λόγους αυτούς θα είναι αναγκαία η παράλληλη σύνδεση μέσω της πλατφόρμας Zoom, με υποχρεωτική χρήση κάμερας και μικροφώνου.

Η προφορική εξέταση θα πραγματοποιείται είτε ατομικά, είτε σε μικρές ομάδες, με χρήση του λογισμικού τηλεδιασκέψεων Zoom.

Για τη συμμετοχή στην εξέταση προτείνεται χρήση ευρυζωνικής σύνδεσης με επαρκή σταθερότητα, συνεπώς θα ήταν προτιμότερη η χρήση υπολογιστή με ενσύρματη σύνδεση. Η σύνδεση θα πρέπει να πραγματοποιείται από χώρο φωτεινό, που θα παρέχει και την αναγκαία για τη συγκέντρωση των συμμετεχόντων ησυχία.

Η συμμετοχή στις εξετάσεις πραγματοποιείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που έθεσε η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνεδρίαση υπ’αριθ.3024/26-5-2020.

Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην εξέταση καλούνται:

1) Να λάβουν γνώση για τον απαιτούμενο εξοπλισμό και ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίηση τους, όπως:

Ø σύνδεση στο Διαδίκτυο,

Ø υπολογιστικό σύστημα,

Ø μέσα για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη (π.χ. κάμερα, μικρόφωνο, smartphone),

Ø έγκαιρη ενεργοποίηση ιδρυματικών λογαριασμών για συμμετοχή στις πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης Skype for Business, GoogleMeet, Zoom,

Ø εγγραφή στο elearning.auth.gr

2) Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση πριν από τη συμμετοχή τους στην εξέταση ότι:

«Έλαβα γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίηση τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθεμαι να συμμετέχω:

ü με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής μου,

ü δέχομαι πως τα γραπτά που παραδίδω αποτελούν προϊόν του δικού μου, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου,

ü αποδέχομαι την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων (https://www.auth.gr/sites/default/files/politiki_exetaseon.pdf)».

Η ώρα των εξετάσεων θα οριστεί από τους εξετάζοντες και θα σας αποσταλεί με σχετικό e-mail  

Την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το παράβολο και την Υπεύθυνη Δήλωση, οι υποψήφιοι που έχουν τόπο μόνιμης κατοικίας την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, θα πρέπει να καταθέσουν στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Σερρών μέχρι 5 Μαΐου 2021. Συγκεκριμένα το παράβολο 11,74 ευρώ, οι υποψήφιοι πρέπει να το προμηθευτούν από το Τ.Π.& Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού & Καρ.Ντήλ γωνία) και να το καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά τους (λόγω της πανδημίας, μπορεί να σταλεί ή να κατατεθεί αργότερα).

Επισημαίνουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο ή Βεβαίωση περάτωσης σπουδών την ημέρα που θα καταθέσουν την αίτηση τους.

Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή από τους υποψήφιους θα πρέπει να δοθεί, σύμφωνα με το υπ’αρ.ΔΔΥΚΜ/ΜΕΘ/οικ.204189(6354)/07-04-2021 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης - Ορθή επανάληψη (ως προς την καταληκτική ημερομηνία), με θέμα: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ», στα εξής:

v Όσοι υποψήφιοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή (ακόμη και όσοι δήλωσαν για την περίοδο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ή έχουν να εξεταστούν σε ένα μόνο μάθημα), πρέπει να στείλουν το ονοματεπώνυμό, το email (το οποίο θα πρέπει να είναι ενεργό και να παραμείνει ενεργό ως το τέλος του έτους) και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους, στα εξής δύο e-mail: k.zavrakli@pkm.gov.gr και p.zagoriti@pkm.gov.gr ΑΥΣΤΗΡΑ μέχρι την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 (για να γίνει η εγγραφή στο elearning έγκαιρα).

v Οι απόφοιτοι του ΑΠΘ, καλό θα ήταν να γράφουν και τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό που διέθεταν ως φοιτητές, ακόμη και αν δεν ισχύει πια.

v Επιπλέον οδηγίες οι υποψήφιοι θα λάβουν στο e-mail τους από το ΑΠΘ, καθώς και από τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (https://www.pkm.gov.gr/), που θα πρέπει να παρακολουθούν με δική τους ευθύνη.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

 

m.e.a.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

δημοσιασ υγειασ & κοινωνικησ μεριμνασ

π.ε. σερρων

 

 

 

ευαγγελια τανταλακη - φωτιαδουΣου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.