Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας

Αναρτήθηκε: Mar 13, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Ελλάδα Πολιτικά προβολές: 241 Tags (Λέξεις κλειδιά): Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
Καλείστε να συμμετέχετε στην δια τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr) ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 171» Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη, us ώρα έναρξης 18.00 και λή£ης 23.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ ΦΕΚ ΑΊ14/8-6-2006), του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 {ΦΕΚ A787/7-6-2010}, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, τα οριζόμενα του άρθρου 10 της 55/τ. Α/11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάλ'ίσης του κορονοϊού COVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» καθώς και της 426/13-112020 εγκυκλίου του ΥΙ1ΒΣ.. σγετικά με τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αργής για το έτος 2020


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.