Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Ερώτηση του Λευτέρη Αβραμάκη στη Βουλή για τον κίνδυνο απένταξης του έργου αυτοματισμού και τηλεμετρίας του ΤΟΕΒ Νιγρίτας

Αναρτήθηκε: Mar 8, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά Πολιτικά προβολές: 240 Tags (Λέξεις κλειδιά): Λευτέρης Αβραμάκης
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιρρίπτει ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρης Αβραμάκης με ερώτησή του στη Βουλή για τον κίνδυνο απένταξης του μεγάλου έργου αυτοματισμού και τηλεμετρίας του ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

Ο Βουλευτής στην ερώτησή του που συνυπογράφουν 8 ακόμη Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητάει απαντήσεις για την υπερβολική καθυστέρηση του «επιτελικού κράτους» στην ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διενεργηθεί ο διαγωνισμός για το κύριο υποέργο του ΤΟΕΒ Νιγρίτας «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για των έλεγχο των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.053.107,12 €.

Παρά τις συνεχείς οχλήσεις και προειδοποιήσεις τόσο του Προέδρου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, Δημητρίου Χύτα, όσο και αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ φαίνεται ανίκανη να ολοκληρώσει τις διαδικασίες με αποτέλεσμα να είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος να μην τηρηθούν τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα, να απενταχθεί το έργο, να χαθούν πολύτιμοι ευρωπαϊκοί πόροι και κυρίως να μην υλοποιηθεί ένα κρίσιμο για τους αγρότες της περιοχής έργο, που θα μειώσει το κόστος παραγωγής και ταυτόχρονα θα συνδράμει στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων πολλαπλασιάζοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη συνολικά για την κοινωνία.

Ο Βουλευτής ζητά από το ΥΠΠΑΤ να αποδοθούν ευθύνες για την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση και ταυτόχρονα απαιτεί να διασφαλιστεί ότι δεν θα απενταχθεί το συγκεκριμένο έργο και δεν θα χαθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει παράταση των σχετικών προθεσμιών αλλά και να απαντήσει εάν έχει ενημερωθεί έγκαιρα για τους κινδύνους απένταξης που ελλοχεύουν καθώς και να ενημερώσει για τυχόν πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει.

Την ερώτηση του Βουλευτή Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρη Αβραμάκη, συνυπογράφουν οι: Αλεξιάδης Τρύφων, Βαρδάκης Σωκράτης, Μάλαμα Κυριακή, Μωραΐτης Θάνος, Πούλου Γιώτα, Ραγκούσης Γιάννης, Τελιγιορίδου Ολυμπία και Φάμελλος Σωκράτης

Αναλυτικά η ερώτηση

Σέρρες, 3 Μαρτίου 2021


Ερώτηση

Προς

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Θέμα: Κίνδυνος απένταξης του έργου συστήματα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας Ν. Σερρών


Έχουν παρέλθει είκοσι μήνες (20) μήνες από την έγκριση της πράξης «Συστήματα εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας Ν. Σερρών με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0011462842, η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Α.Α. (Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.3 «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» της δράσης 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων») με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4686/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΛ64653ΠΓ-9Ο8) απόφαση, με δικαιούχο της πράξης τη Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων & Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου και φορέα λειτουργίας τον Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας.

Το γεγονός όμως ότι ακόμα δεν έχουν υποβληθεί για έγκριση στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ), με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου, τα τεύχη δημοπράτησης της πράξης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί αδικαιολόγητα η διενέργεια των διαγωνισμών για την δημοπράτηση του κύριου υποέργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για των έλεγχο των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας», προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.053.107,12 €.

Η καθυστέρηση αυτή όμως, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους το κρίσιμο αυτό έργο με περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την περιοχή, να μην υλοποιηθεί, καθώς φαίνεται να προκαλούνται υπερβάσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, με συνέπεια την απένταξη του έργου και την απώλεια των σχετικών ευρωπαϊκών πόρων που έχουν εγκριθεί.

Τυχόν απώλεια της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, θα οδηγήσει σε ακύρωση ενός κρίσιμου έργου για την περιοχή, το οποίο μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής ενώ ταυτόχρονα θα επιφέρει εξοικονόμηση σε ποσοστό 50% της χρήσης νερού στην παραγωγή, γεγονός που αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος και θα συμβάλλει στην ανάγκη εξορθολογισμού της χρήσης των υδάτινων πόρων.

Η αγωνία των αγροτών που αναμένεται να επωφεληθεί από το συγκεκριμένο έργο είναι τεράστια. Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Νιγρίτας, Δημήτρης Χύτας, έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει κάθε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για τους κινδύνους απώλειας του κονδυλίου και ακύρωσης τελικά του έργου, χωρίς όμως μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να έχει πράξει τα αυτονόητα.

ΕΠΕΙΔΗ τυχόν απένταξη του έργου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας θα είναι καταστροφική δεδομένου ότι δύσκολα θα εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι από άλλο φορέα χρηματοδότησης

ΕΠΕΙΔΗ η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ευθύνης της ώστε να μην χάνει η χώρα και εν προκειμένω ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας εγκεκριμένους ευρωπαϊκούς πόρους

ΕΠΕΙΔΗ ο κίνδυνος υπέρβασης του χρονοδιαγράμματος είναι υπαρκτός και κινδυνεύει να ακυρωθεί ένα πολύ σημαντικό έργο για το περιβάλλον και για την τοπική οικονομία της Νιγρίτας

ΕΠΕΙΔΗ δεν είναι κατανοητοί οι λόγοι καθυστέρησης κατάθεσης προς έγκριση στην ΕΥΕ των τευχών δημοπράτησης προκειμένου να εκκινήσουν οι υπόλοιπες διαδικασίες που προβλέπονται


Ερωτάται ο κ Υπουργός:

Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έχουν κατατεθεί ακόμα για έγκριση τα τεύχη δημοπράτησης του κύριου υποέργου: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας για των έλεγχο των διαρροών και την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας» με αποτέλεσμα να καθυστερεί αδικαιολόγητα ο διαγωνισμός και να κινδυνεύει με απένταξη και ακύρωση το συγκεκριμένο έργο;

Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει προκειμένου να διασφαλίσει ότι το έργο θα υλοποιηθεί χωρίς να χαθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι που έχουν εξασφαλιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ;

Έχουν τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών οι κίνδυνοι που υπάρχουν από την μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τι έχει πράξει η κυβέρνηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων;

Έχει εξασφαλιστεί ή έχει έστω ζητηθεί η παράταση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες χωρίς να κινδυνεύει η χώρα να χάσει πολύτιμα ευρωπαϊκά κονδύλια ιδίως στις σημερινές συνθήκες της ακραίας οικονομικής κρίσης;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Βαρδάκης Σωκράτης

Μάλαμα Κυριακή

Μωραΐτης Θάνος

Πούλου Γιώτα

Ραγκούσης Γιάννης

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Φάμελλος ΣωκράτηςΣου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.