Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Λευτέρης Αβραμάκης: «Να υιοθετήσει την πρόταση μας η κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των νοικοκυριών σε ρεύμα, νερό και διαδίκτυο»

Αναρτήθηκε: Dec 2, 2020 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 208 Tags (Λέξεις κλειδιά): Λευτέρης Αβραμάκης
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Με τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή  32Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, μεταξύ των οποίων και ο Βουλευτής Σερρών, Λευτέρης Αβραμάκης, ζητούν την προστασία όσων νοικοκυριών έχουν υποστεί σημαντική μείωση εισοδήματος λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Οι Βουλευτές υποστηρίζουν ότι στις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζει η κοινωνία, με ένα δεύτερο lockdown σε εξέλιξη και χιλιάδες νοικοκυριά να αναγκάζονται να διαβιούν με σημαντικά μειωμένα εισοδήματα από την εργασία τους, είναι αναγκαία και ήδη έχει καθυστερήσει αδικαιολόγητα, η λήψη μέτρων πρόνοιας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα στερηθεί βασικά κοινωνικά αγαθά όπως είναι το νερό ή η ρευματοδότηση, αλλά και το διαδίκτυο δεδομένου ότι είτε για τηλεργασία είτε για τηλεκπαίδευση είναι αναγκαία η σύνδεση στο διαδίκτυο. Χιλιάδες νοικοκυριά σήμερα βρίσκονται με λογαριασμούς ρεύματος, ύδρευσης, φυσικού αερίου ή τηλεπικοινωνιών απλήρωτους, λόγω των επιπτώσεων του πρώτου lockdown, της ύφεσης και βέβαια του δεύτερου σε εξέλιξη lockdown. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την τρέχουσα περίοδο λόγω και της πτώσης της θερμοκρασίας οι ανάγκες για ρεύμα, θέρμανση, φυσικό αέριο και νερό είναι αυξημένες ενώ είναι πλέον υποχρεωτική και η χρήση υπηρεσιών διαδικτύου, το κράτος οφείλει να μεριμνήσει όπως ακριβώς έχουν ήδη πράξει άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να εξασφαλίσει τα βασικά κοινωνικά αγαθά σε όλους τους πολίτες.

Οι Βουλευτές με την προτεινόμενη τροπολογία ζητούν

α. Δωρεάν επανασύνδεση των κομμένων παροχών

β. Δωρεάν παροχή ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος 150-300 kw/μηνιαίως ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού έως το τέλος του 2020 και την ένταξή αυτών σε κοινωνικό τιμολόγιο

γ. Απαγόρευση διακοπής των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου  και σύνδεσης στο διαδίκτυο στους δικαιούχους που έχουν συσσωρευμένες οφειλές.

δ. Ρύθμιση, για όλες τις παραπάνω παροχές, των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αρχής γενομένης από 1/1/2022

Δικαιούχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα είναι:

Μονοπρόσωπα και μονογονεϊκά νοικοκυριά  που κατά την περίοδο 1/3/2020 – 31/10/2020 υπέστησαν σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους και διμελή και πολυπρόσωπα νοικοκυριά  που περιλαμβάνουν μέλη τα οποία ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: άτομα με αναπηρία, άνεργοι, εποχικοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, εργαζόμενοι με εργόσημο, εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού. Προϋπόθεση ένταξης των νοικοκυριών στις προτεινόμενες διατάξεις είναι τα μέλη τους να έχουν αποδεδειγμένα υποστεί μείωση εισοδημάτων και να μην έχουν λάβει ενίσχυση μέσω των μέτρων της κυβέρνησης.

Ειδικά για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά  που στηρίζονται σε ένα μόνο εισόδημα, λαμβάνεται μέριμνα και καθίστανται δικαιούχοι των ως άνω παροχών ακόμη κι αν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά εισοδήματά τους των τελευταίων 4 μηνών είναι έως 2.000 ευρώ.

Ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρης Αβραμάκης, δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή οικονομική κρίση απαιτεί πρόσθετα μέτρα κοινωνικής υποστήριξης όχι μόνο για τα νοικοκυριά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και είχαν πολύ χαμηλά εισοδήματα πριν από την πανδημία, αλλά και για νοικοκυριά που διατηρούσαν μέχρι την πανδημία ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Η κυβέρνηση που δεν παρενέβη για να προστατευτούν τα εισοδήματα των εμπόρων, των επιχειρηματιών, των επιστημόνων, των εργαζομένων, των αγροτών και  των κτηνοτρόφων  οφείλει έστω και τώρα να παρέμβει και να διασφαλίσει ένα ελάχιστο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους, όχι μόνο για όσο διάστημα διαρκεί το lockdown και τα μέτρα περιορισμού, αλλά και για όσο διάστημα απαιτηθεί για να επανέλθουν τα εισοδήματα όλων όσων πλήττονται στα προ της κρίσης επίπεδα. Είναι αδιανόητο να μην έχει υπάρξει ακόμα μέριμνα για την προστασία των ευάλωτων οικονομικά κατηγοριών αλλά και της μεσαίας τάξης που πλήττεται δυσανάλογα από την ύφεση. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη παροχή ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου και διαδικτύου σε όλα τα νοικοκυριά. Επιπρόσθετα ζητάμε την άμεση και δωρεάν επανασύνδεση όσων των νοικοκυριών έχουν αποκοπεί από αυτές τις υπηρεσίες λόγω οφειλών και την πρόβλεψη δωρεάν παροχής ρεύματος μέχρι ένα ύψος κατανάλωσης, ώστε να μειωθούν οι λογαριασμοί που θα κληθούν να αποπληρώσουν όταν ανακτήσουν σταδιακά τα εισοδήματά τους».

Αναλυτικά η τροπολογία

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»

Θέμα: «Δωρεάν επανασύνδεση και δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, απαγόρευση διακοπής παροχών ρεύματος, ύδατος, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο σε πληθυσμιακές ομάδες πληττόμενες από την πανδημία».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η κρίση της πανδημίας που αυτή τη στιγμή βιώνουμε με ένα δεύτερο, πιο βίαιο κύμα, δημιουργεί υψηλά ποσοστά ύφεσης της οικονομίας, και πλήττει λόγω της ίδιας της φύσης της και των μέτρων υγειονομικής προστασίας που επιβάλλει, τα εισοδήματα μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Πόσο μάλλον που και πριν τον κορωνοϊό, λόγω της ύφεσης, πολλοί πολίτες είχαν ήδη υποστεί σημαντικές μειώσεις των εισοδημάτων τους. Από την πανδημία πλήττονται, επιπλέον των κοινωνικών στρωμάτων που βρίσκονταν ήδη στο όριο της φτώχειας και της ακραίας φτώχειας, και κοινωνικά στρώματα που πριν την πανδημία διατηρούσαν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης.
Η στήριξη, με τα μέχρι στιγμής ληφθέντα ανεπαρκή μέτρα, αποκλειστικά και μόνον εργαζομένων και επιχειρήσεων, αφήνει εκτός ενίσχυσης ή με ελλιπή ενίσχυση μεγάλο τμήμα πληττόμενου πληθυσμού που καλείται να αντιμετωπίσει αυξημένες ανάγκες διαβίωσης με μειωμένους πόρους. Άμεση συνέπεια της διαμορφωθείσας κατάστασης είναι η αύξηση της ενεργειακής φτώχειας, της αδυναμίας δηλαδή των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ομαλή διαβίωσή τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές τους, να συσσωρεύουν χρέη και να υφίστανται διακοπή της παροχής, όπως φαίνεται να συμβαίνει ήδη σε χιλιάδες περιπτώσεις.

Το ίδιο, συμβαίνει με οφειλές από την ύδρευση όταν σήμερα, εν μέσω πανδημίας, οι ανάγκες των νοικοκυριών σε νερό είναι αναπόφευκτα αυξημένες.
Συγχρόνως, οφειλές υπάρχουν από την πρώτη φάση της πανδημίας και στο φυσικό αέριο, ενώ σήμερα, η έλευση του χειμώνα δημιουργεί αυξημένες ανάγκες θέρμανσης στα πληττόμενα νοικοκυριά, και ως επακόλουθο συσσώρευση οφειλών.
Κινδυνεύουμε να επανέλθουμε στις δραματικές καταστάσεις που ζήσαμε στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης όπου βιώσαμε ακραίες περιπτώσεις φτώχειας, με κόστος ακόμα και ανθρώπινης ζωής, λόγω διακοπής των ηλεκτρικών παροχών και χρήσης ακατάλληλων μέσων θέρμανσης όπως τα μαγκάλια.  
Τέλος, λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων και της αναγκαστικής εξ αποστάσεως εργασίας του 70% του δυναμικού του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είναι απαραίτητη η χρήση του διαδικτύου, τόσο για την τηλεεκπαίδευση, όσο και για τη τηλεεργασία. Και γι αυτό, δεν αρκεί μόνον ο απαραίτητος εξοπλισμός, αλλά απαιτείται και η εξασφάλιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο που το κόστος της επίσης βαρύνει τα σκληρά πληττόμενα νοικοκυριά.
Προξενεί κατάπληξη η αδράνεια που επέδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει η κυβέρνηση σε αυτόν τον τομέα, μη παρέχοντας ενίσχυση στα νοικοκυριά εν μέσω πανδημίας όπως έπραξαν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ακριβώς για να προλάβουν την κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου.
Γι αυτόν τον λόγο είναι αναγκαία η άμεση παρέμβαση του κράτους στους παρακάτω τομείς:
α.  Δωρεάν επανασύνδεση των κομμένων παροχών
β. Δωρεάν παροχή ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος 150-300 kw/μηνιαίως ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού έως το τέλος του 2020 και την ένταξή αυτών σε κοινωνικό τιμολόγιο
γ. Απαγόρευση διακοπής των παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, φυσικού αερίου  και σύνδεσης στο διαδίκτυο στους δικαιούχους που έχουν συσσωρευμένες οφειλές.
δ. Ρύθμιση, για όλες τις παραπάνω παροχές, των οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων, αρχής γενομένης από 1/1/2022
Δικαιούχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων θα είναι:
Μονοπρόσωπα και μονογονεϊκά νοικοκυριά  που κατά την περίοδο 1/3/2020 – 31/10/2020 υπέστησαν σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους και διμελή και πολυπρόσωπα νοικοκυριά  που περιλαμβάνουν μέλη τα οποία ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες: άτομα με αναπηρία, άνεργοι, εποχικοί εργαζόμενοι, εργαζόμενοι με μπλοκάκι, εργαζόμενοι με εργόσημο, εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού. Προϋπόθεση ένταξης των νοικοκυριών στις προτεινόμενες διατάξεις είναι τα μέλη τους να έχουν αποδεδειγμένα υποστεί μείωση εισοδημάτων και να μην έχουν λάβει ενίσχυση μέσω των μέτρων της κυβέρνησης.
Ειδικά για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά  που στηρίζονται σε ένα μόνο εισόδημα, λαμβάνεται μέριμνα και καθίστανται δικαιούχοι των ως άνω παροχών ακόμη κι αν έχουν λάβει κρατική ενίσχυση με την προϋπόθεση ότι τα συνολικά εισοδήματά τους των τελευταίων 4 μηνών είναι έως 2.000 ευρώ.


Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ
΄Αρθρο…

Στα νοικοκυριά της παρ. 8 του παρόντος τα οποία την περίοδο 1/3/2020 – 31/10/2020 υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους λόγω της πανδημίας, παρέχεται για το έτος 2020 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος 150-300  kwh μηνιαίως, ανάλογα με τα μέλη του νοικοκυριού.
Τα νοικοκυριά της παραγράφου 8 εντάσσονται αυτοδίκαια έως 30/06/2021 στην τιμολόγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Β, τόσο για την δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος όσο και για την υπερβάλλουσα αυτής χρέωση. Νοικοκυριά που είναι ήδη ενταγμένα στην τιμολόγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ΚΟΤ Α παραμένουν σε αυτή.
Σε περιπτώσεις νοικοκυριών της παραγράφου 8 των οποίων η παροχή έχει διακοπεί έως και την ισχύ της παρούσας διάταξης η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν.4508/2017, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται αρχής γενομένης από 1/1/2022. Αντιστοίχως δεν γίνεται διακοπή παροχής ρεύματος στα ως άνω νοικοκυριά μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ρυθμίζονται αρχής γενομένης από 1/1/2022.
Απαγορεύεται η διακοπή της παροχής ύδρευσης στα νοικοκυριά της παρ. 8 που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ύδρευσης-αποχέτευσης
Απαγορεύεται η διακοπή παροχής φυσικού αερίου στα νοικοκυριά της παρ. 8 τα οποία έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για τη συγκεκριμένη παροχή
Απαγορεύεται η διακοπή παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών και πρόσβασης στο διαδίκτυο των νοικοκυριών της παρ. 8 που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές για τις εν λόγω παροχές
Σε περιπτώσεις νοικοκυριών της παραγράφου 8 των οποίων οι παροχές των παρ. 4-6 έχουν διακοπεί έως και την ισχύ της παρούσας διάταξης η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται αρχής γενομένης από 1/1/2022.
Στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως 7 του παρόντος εντάσσονται:
α) μονοπρόσωπα νοικοκυριά που κατά την περίοδο 1/7/2020 – 31/10/2020 είχαν συνολικό εισόδημα έως 2.000 € ,
β) μονογονεϊκά νοικοκυριά που κατά την περίοδο 1/7/2020 – 31/10/2020 είχαν συνολικό εισόδημα έως 2.000,
γ) διμελή και πολυμελή νοικοκυριά τα οποία περιλαμβάνουν μέλη που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες της παρ. 9 και κατά το διάστημα 1/3/2020-31/10/2020 υπέστησαν  αποδεδειγμένα μείωση εισοδημάτων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και  μέλη τους δεν εντάχθηκαν στα μέτρα ενίσχυσης, που προέβλεπαν οι διαδοχικές ΠΝΠ.
Οι  κατηγορίες δικαιούχων της περίπτωσης γ΄ της παρ.8 είναι τα άτομα με αναπηρία, οι άνεργοι, οι εποχικοί εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι, οι εργαζόμενοι με εργόσημο,  οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού και της εστίασης, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι καλλιτέχνες και οι εργαζόμενοι στον τομέα του πολιτισμού.
Η χρηματική αξία των παροχών της παραγράφου 1 δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.
Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών  καθορίζονται οι ακριβείς προϋποθέσεις και όροι εφαρμογής, η διαδικασία αιτήσεων και έγκρισης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και γενικά κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης-αποχέτευσης, φυσικού αερίου, τηλεφωνίας και σύνδεσης στο διαδίκτυο συμφωνούνται οι ακριβείς όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των παραγράφων 3-7 και της καταβολής στους παρόχους, του κόστους του δωρεάν ρεύματος της παραγράφου 1.

                                                                              Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2020
 
Οι προτείνοντες βουλευτές
Φωτίου Θεανώ
Φάμελλος Σωκράτης
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Καφαντάρη Χαρά
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αποστόλου Ευάγγελος
Αυγέρη Δώρα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βαρεμένος Γιώργος
Γιαννούλης Χρήστος
ΖεϊμπέκΧουσεϊν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Μανώλης
Καλαματιανός Διονύσιος-Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Φρόσω
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθός Ανδρέας
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νικόλαος
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Πολάκης Παύλος
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Πάνος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τζάκρη Θεοδώρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

 


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.