Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Υπογραφή σύμβασης του έργου : «Άμεσες εργασίες άρσης κινδύνου πλημμύρας σε υδατορέματα της Π.Ε. Σερρών»

[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

     Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι εργασίες καθαρισμού των τεχνικών (γέφυρες, κιβώτια, κ.α.) από εμπόδια (κορμούς δέντρων κ.α.), η απομάκρυνση των φερτών υλικών και η εκβάθυνση των ποταμών και των ρεμάτων που παρουσιάζουν έντονο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Επίσης, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των κατεστραμμένων αναχωμάτων από παράνομες αμμοληψίες ή έντονη διάβρωση, μεγάλη απώλεια υλικού και κίνδυνο κατάρρευσης τους σε μεγάλες πλημμυρικές παροχές.

Οι εργασίες αυτές αφορούν τους ποταμούς Στρυμόνα και Αγγίτη, την τάφρο Μπέλιτσα, και την αποστραγγιστική τάφρο Κερκίνης, τα υδατορέματα Κρουσοβίτη, Κερκινίτη, Μεγάλου Ρέματος, Εζοβίτη, Καστρόλακα, Σώματος, Αγίου Χριστοφόρου, Τριανταφυλλιάς, Κουπατσινού, Χειμάρρου καθώς και στα υδατορέματα Αγίου Ιωάννη, και Αγίων Αναργύρων στο τμήμα κατάντι της περιαστικής οδού της πόλης των Σερρών, που ανήκουν στην αρμοδιότητα  της Π.Ε. Σερρών και περιλαμβάνουν:

 

1.      Καθαρισμό υδατορεμάτων από βλάστηση, μπάζα και απορρίμματα

2.      Άρση προσχώσεων κάτω από οδικές γέφυρες

3.      Συντήρηση και αποκατάσταση αναχωμάτων

 

 

     Ανάδοχος του έργου είναι η ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ  και επιβλέπουσα Υπηρεσία η Υποδ/νση Τεχνικών Έργων  της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

     Το Συμβατικό ποσό είναι 212.097,80 €  με ΦΠΑ (24%) και η προθεσμία περαίωσης είναι δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.