Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Αφροδίτη Σταμπουλή : Αδειοδότηση Φράγματος Κοκκινόλακα

Αναρτήθηκε: Jan 30, 2019 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά προβολές: 353 Tags (Λέξεις κλειδιά): Αφροδίτη Σταμπουλή, Αδειοδότηση Φράγματος Κοκκινόλακα
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «ΑδειοδότησηΦράγματος Κοκκινόλακα».

Σύμφωνα με την ΑΕΠΟ (201745/2011 ΚΥΑ ΕΠΟ) είναι προϋπόθεση για την «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» η κατασκευή στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου (Κοκκινόλακκας) ενός νέου και κατάλληλα προστατευμένου χώρου για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόθεση όλων των στερεών αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων). Η ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) καθόρισε ότι ο χώρος απόθεσης πρέπει να κατασκευαστεί με προδιαγραφές Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα εξαιρετικά αυξημένο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας καθορίστηκαν στην ΚΥΑ ΕΠΟ ειδικοί τεχνικοί όροι και προδιαγραφές που αφορούν στην κατασκευή των φραγμάτων και στη στεγανοποίηση του χώρου.

Επιπλέον, με την ΚΥΑ ΕΠΟ καθορίστηκε ότι ο κύριος του έργου οφείλει να λάβει άδεια λειτουργίας πριν την έναρξη της απόθεσηςεπικίνδυνων αποβλήτων.

Από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόστηκαν από την εταιρεία οι συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που προέβλεπαν τη ρητή εφαρμογή τεχνικών μέτρων κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του κατάντη φράγματος και της στεγανοποίηση του ΧΥΤΕΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΕΠΟ. Η Εταιρεία εφάρμοσε μονομερώς και αυθαίρετα τροποποιήσεις στο έργο και κατέθεσε εκ των υστέρων σχετική γεωτεχνική μελέτη, η οποία και εγκρίθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Το ΥΠΕΝ, αντί να εφαρμόσει όσα προβλέπει ο Ν.4014/2011 για τέτοιες περιπτώσεις, ζήτησε από την Επιστημονική Επιτροπή του όρου δ.1.39 της ΚΥΑ ΕΠΟ να αξιολογήσει εκ των υστέρων εάν τα εφαρμοζόμενα συστήματα και μέθοδοι αποδίδουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ ΕΠΟ.

Επιπρόσθετα, το ΥΠΕΝ (ΔΙΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/187433/4339/21-12-2016) συγκρότησε μία ακόμη γνωμοδοτική επιτροπή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της κατασκευής του χώρου απόθεσης.

Διαπιστώνουμε ότι ενώ η αξιολόγηση από την Επιστημονική Επιτροπή του όρου δ.1.39 της ΚΥΑ ΕΠΟ βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή δεν έχει εκδώσει σχετικό πόρισμα, παράλληλα άλλη υπηρεσία του ΥΠΕΝ βρέθηκε (18-21/12/2018) στην περιοχή του έργου, προκειμένου να βεβαιώσει ότι ο ΧΥΤΕΑ κατασκευάστηκε σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Επειδή οι ειδικοί τεχνικοί όροι και οι προδιαγραφές της ΚΥΑ ΕΠΟ είναι δεσμευτικοί και για τις μετέπειτα διοικητικές πράξεις (αδειοδοτήσεις) που απαιτούνται,

Επειδήδε νοείται να αγνοούνται οι διαπιστώσεις των ελεγκτικών μηχανισμών καθώς και οι όροι της ΚΥΑ ΕΠΟ,

Επειδή είναι σε εκκρεμότητα η ανάθεση μελέτης σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για την στεγανοποίηση του ΧΥΤΕΑ,

Επειδή οι πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΕΝ συνιστούν τροποποίηση των όρων της ΑΕΠΟ,

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει τη δημόσια υγεία και το δημόσιο συμφέρον,

Επειδή η συγκεκριμένη «επένδυση» δεν αφορά μόνο την κερδοφορία μιας εταιρείας αλλά την επιβίωση μιας ολόκληρης περιοχής,

Επειδή η οικολογική καταστροφή που έχει ήδη συντελεστεί είναι τεράστια και θα είναι ανυπολόγιστη και μη αναστρέψιμη εάν συνεχιστεί η «επένδυση».

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.            Είχε προηγηθεί μακροσκοπικός έλεγχος του χώρου πριν από την έκδοση των προσωρινών αδειών λειτουργίας με τις οποίες εγκρίθηκε η απόθεση επικίνδυνων αποβλήτων στο χώρο; Εάν όχι, σε ποια νομική βάση στηρίζονται αυτές οι προσωρινές άδειες, ιδιαίτεραμετά τις διαπιστώσεις  ότι δεν τηρούνται οι συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι που προβλέπονται από την ΚΥΑ ΕΠΟ, και ενώ έωςσήμερα οι ορισμένες από το ΥΠΕΝ Επιτροπές δεν έχουν καταθέσει τελικά πορίσματα σχετικά με τις μονομερείς και αυθαίρετεςενέργειες της εταιρείας; Για ποιο λόγο δόθηκαν αυτές οι άδειες;

2.            Προτίθεται να προβεί στην οριστική αδειοδότηση του Κοκκινόλακα, ενώ υπάρχουν τόσες διαπιστωμένες παραβάσεις και δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση;

3.            Εφόσον η εταιρεία δεν έχει αποδείξει ότι είναι εφικτή η καθετοποιημένη δραστηριότητα, η οποία αποτελεί βασικό όρο της «επένδυσης», ποια η σκοπιμότητα της αδειοδότησης του φαραωνικού έργου του Κοκκινόλακα;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Ιγγλέζη Αικατερίνη

 

Ακριώτης Γεώργιος

 

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 

 

Αντωνίου Χρήστος

 

 

Αυλωνίτου Ελένη

 

 

 

Βάκη Φωτεινή

 

 

Γάκης Δημήτριος

 

 

Γκαρά Αναστασία

 

 

Δημητριάδης Δημήτριος

 

 

Δρίτσας Θεόδωρος

 

 

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

 

Εμμανουηλίδης Δημήτριος

 

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

 

 

Θελερίτη Μαρία

 

 

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

 

 

Καΐσας Γεώργιος

 

 

Καρά ΓιουσούφΑϊχάν

 

 

Καραγιαννίδης Χρήστος

 

 

Καρακώστα Ευαγγελία (Εύη)

 

 

ΚαρασαρλίδουΕυφροσύνη

 

 

Καστόρης Αστέριος

 

 

Κουράκης Αναστάσιος

 

Κυρίτσης Γεώργιος

 

 

Κωστοπαναγιώτου Ηλίας

 

 

Λιβανίου Ζωή

 

 

ΜανιόςΝικόλαος

 

 

Μαντάς Χρήστος

 

 

Μεγαλοοικονόμου Θεοδώρα

 

 

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

 

 

Μορφίδης Κωνσταντίνος

 

 

Μουσταφά Μουσταφά

 

 

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

 

 

Μπαλλής Συμεών

 

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος

 

 

Ουρσουζίδης Γεώργιος

 

 

Πάλλης Γεώργιος

 

 

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

 

 

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

 

 

 

 

Ρίζος Δημήτριος

 

 

Σηφάκης Ιωάννης

 

 

Σκουρλέτης Παναγιώτης

 

 

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

 

 

Σταματάκη Ελένη

 

 

Σταμπουλή Αφροδίτη

 

 

Στογιαννίδης Γρηγόριος

 

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

 

 

Τσιρώνης Ιωάννης

 

 

Τσόγκας Γεώργιος

 

 

Φίλης Νικόλαος

 

 

Χριστοδουλοπούλου Αναστασία

 

 

Ψυχογιός Γεώργιος


Σου άρεσε; κάνε και εσύ Like στην αμερόληπτη ενημέρωση!

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.