Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Έλεγχος δικαιολογητικών υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Αναρτήθηκε: Jul 20, 2011 από serrestv2 στην κατηγορία: Παιδεία προβολές: 881 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια
Επειδή κατά τις πρόσφατες διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι υποψήφιοι χρησιμοποίησαν για την υποστήριξη της υποψηφιότητας τους πλαστογραφημένα ή αλλοιωμένα πιστοποιητικά, σημειώνονται τα εξής:
Η πλαστογραφία περιλαμβάνεται μεταξύ των αδικημάτων που κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3258/07) συνιστούν απόλυτο κώλυμα διορισμού και κατά το άρθρο 149 του ίδιου Κώδικα επιφέρουν αυτοδίκαιη έκπτωση του δημοσίου υπαλλήλου. Συνεπώς, εφόσον προκύψουν ενδείξεις χρήσης πλαστών πιστοποιητικών, κάθε υπηρεσιακό όργανο, ατομικό ή συλλογικό, εμπλεκόμενο στην διαδικασία επιλογής, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει σχετικά τον άμεσο πειθαρχικό προϊστάμενο του εμπλεκομένου εκπαιδευτικού, με σχετική κοινοποίηση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της πειθαρχικής δίωξης επιφέρει την αναστολή άσκησης των καθηκόντων του εμπλεκομένου εκπαιδευτικού σε περίπτωση επιλογής του σε θέση στελέχους εκπαίδευσης.
      Πέραν της άμεσης κίνησης της πειθαρχικής διαδικασίας με το ερώτημα της οριστικής παύσης, ο φάκελος της υπόθεσης θα αποστέλλεται, βάσει της πρόβλεψης του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.