Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση ασθενειών των καρποφόρων δένδρων και αμπέλου στην ΠΕ Σερρώ

Αναρτήθηκε: Jun 28, 2018 από serrestv2 στην κατηγορία: Αγροτικά προβολές: 366 Tags (Λέξεις κλειδιά): Ψεκασμοί για την αντιμετώπιση ασθενειών των καρποφόρων δένδρων και αμπέλου στην ΠΕ Σερρώ
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ανακοινώνει προς τους καλλιεργητές καρποφόρων δένδρων και αμπέλου του Νομού μας ότι λόγω των επαναλαμβανόμενων βροχοπτώσεων και της αυξημένης υγρασίας της τελευταίας περιόδου σε συνδυασμό με την επερχόμενη άνοδο της θερμοκρασίας θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση ασθενειών που μπορεί να εξελιχθούν σε επιδημίες ως εξής:

 

·        Για τα επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης περονοσπόρου, βοτρύτη και ωιδίου στις ευαίσθητες ποικιλίες.

·        Για τις αμυγδαλιές και ιδιαίτερα την ποικιλία Ferragnes υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της Φώμοψης ιδιαίτερα σε περιοχές που γειτνιάζουν με εγκαταλελειμμένους αμυγδαλεώνες.

·        Για τα μηλοειδή υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενών μολύνσεων φουζικλαδίου.

·        Για τα πυρηνόκαρπα  υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μονίλιας.

·        Για τις ελιές υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του κυκλοκονίου ιδιαίτερα στις ευαίσθητες ποικιλίες όπως η ποικιλία Χαλκιδικής.

·        Τέλος, για τις καρυδιές υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης μυκητολογικών ή/και βακτηριολoγικών ασθενειών του φυλλώματος.

 

Για τις παραπάνω ασθένειες συνιστάται οι παραγωγοί να προβούν άμεσα σε επιθεώρηση των καλλιεργειών τους για την πιθανή ύπαρξη εστιών. Αν μετά από έλεγχο δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη των παραπάνω ασθενειών τότε συνιστάται η εφαρμογή σκευασμάτων με προστατευτικό τρόπο δράσης ενώ αντίθετα αν διαπιστωθεί η ύπαρξη εστιών τότε συνιστάται η άμεση εφαρμογή σκευασμάτων με διασυστηματικό τρόπο δράσης λαμβάνοντας πάντα υπόψη το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της τελευταίας επέμβασης και της συγκομιδής όπως αναφέρεται στην ετικέτα.

Τέλος, οι παραγωγοί πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών στο τηλ. 2321355224 (κ. Μυλωνόπουλος).

 


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.