Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Αρθμός εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές 2011

Αναρτήθηκε: Jun 30, 2011 από serrestv2 στην κατηγορία: Παιδεία προβολές: 742 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Σε συνέχεια σχετικής Προκήρυξης και μετά την δημοσίευση της όμοιας Κοινής Απόφασης των Υπουργείων Άμυνας, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών, δίνεται στη δημοσιότητα ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές Σχόλες των Ενόπλων Δυνάμεων, είτε με το 10% των θέσεων (Ν.2525/1997 – ΦΕΚ 188/Α', Ν.2909/2001 – ΦΕΚ 90/Α', Ν.3687/2008 – ΦΕΚ 159/Α'), είτε με το 90% αυτών για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

 

Επισημαίνεται ότι για τους Έλληνες -ίδες Εξωτερικού (περιπτώσεις άρθρου 1 παραγρ. 4Α του Ν. 2909/2001 ΦΕΚ Α'90 και του άρθρου 12 του Ν. 2552/1997 ΦΕΚ Α'266), λόγω μη επίδοσης του κωδικού υποψηφίου από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αυτός δεν θα αναγράφεται στην Αίτηση του Υποψηφίου (Υπόδειγμα 9 της σχετικής προκήρυξης), αλλά θα υποβληθεί από τον κάθε υποψήφιο στη σχολή πρώτης προτίμησής κατά την ημερομηνία παρουσίασής του για τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ).

 

Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.