Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Σε δημόσια διαβούλευση το Πρόγραμμα Digi-mobile

Αναρτήθηκε: Apr 12, 2011 από serrestv2 στην κατηγορία: Παιδεία προβολές: 917 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» ανακοίνωσαν την νέα δράση «digi-mobile», η οποία τίθεται από τις 7 έως τις 21 Απριλίου 2011 σε Δημόσια Διαβούλευση.

Σκοπός της δράσης: 

1. Ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) και tablet-pc, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Τουρισμού, Πολιτισμού, Εστίασης, Χονδρικού εμπορίου, Υγείας, Ψυχαγωγίας, Περιβάλλοντος,  Μεταφορών και μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics), Υπηρεσιών γενικότερα, καθώς και της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Δικαίωμα συμμετοχής

Μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών) ιδιωτικού δικαίου, που:

·                     Δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

·                     Έχουν κλείσει 1 τουλάχιστον διαχειριστική χρήση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην δράση.

·                     Απασχολούν κατά την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση κατ’ ελάχιστον 1 εργαζόμενο και κατά μέγιστο 20 εργαζόμενους  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/των επιχειρηματία/ων, του/των μετόχου/ων του/των εταίρου/ων.

·                     Δεν εντάσσονται στον κανόνα de-minimis.

Επιλέξιμες ενέργειας

Αφορούν την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που να είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc) και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου «Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας» (Software-as-a-Service).

Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στις συσκευές κινητής επικοινωνίας (να είναι “downloadable”) και να μπορούν να λειτουργούν είτε offline, είτε αξιοποιώντας web δεδομένα. Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφόσον όμως:

·                     Παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο / λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της.

·                     Παρέχουν πλήρη λειτουργικότητα, αντίστοιχα με τα υφιστάμενα web portals της επιχείρησης.

·                     Επιτρέπουν διάδραση με το χρήστη των smartphones και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περιλαμβάνουν:

·   εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τη διαρκή πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος αποθήκης, πρόσβαση σε ενδοεταιρικά συστήματα διαχείρισης πελατών, πωλήσεων, ERP κλπ.)

·   καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευών κινητών επικοινωνιών

·   καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας το γεωγραφικό στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρεσίες destination management

·   εφαρμογές και υπηρεσίες για την online επισκόπηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την πλευρά των πελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την πρόσβαση σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του πελατολογίου κλπ.

·   υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συσκευών κινητών επικοινωνιών

·   υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών

·   υπηρεσίες επιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και ψυχαγωγίας κλπ.

·   εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (guides), παραγγελιοληψία room-service, κρατήσεις, στοχευμένη ενημέρωση, προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί, κλπ) και εκδηλώσεις.

·   εφαρμογές για διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και οργάνωσης ταξιδιών μέσω smartphones και την πληρωμή και κράτηση θέσεων

·   εφαρμογές για την παρακολούθηση και διαχείριση στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτηση θέσεων σε ταξί, λεωφορεία κλπ.

·   εφαρμογές και οποιουδήποτε είδους συστήματα παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτες ταχυφαγείων, delivery κλπ. καθώς και εφαρμογές εστιατορίων εστιασμένες στους πελάτες, με στοχευμένη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές, κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω mobile coupons. Να σημειωθεί πως οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία αφορούν στους πελάτες που βρίσκονται αποκλειστικά εκτός των καταστημάτων και δεν αφορούν σε ηλεκτρονικές συσκευές παραγγελιοληψίας που χρησιμοποιούνται εντός του καταστήματος εστίασης.

·   εφαρμογές για εταιρείες που προσφέρουν οποιασδήποτε μορφής service (πχ συνεργεία αυτοκινήτων, εταιρείες service συσκευών, κλπ) για την online προσωποποιημένη παρακολούθηση της πορείας των εργασιών προσφορές, κλπ.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα επιλεγούν, θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε δύο τουλάχιστον εναλλακτικές πλατφόρμες εφαρμογών έξυπνων συσκευών (ενδεικτικά τουλάχιστον δύο μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo and MeeGo) και να είναι δυνατόν να εγκατασταθούν στη συσκευή (να είναι “downloadable”).

 

Κατηγορίες Δαπανών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση:

·                      «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Λογισμικού με τη μορφή υπηρεσίας (Software as a Service)» - 70% έως 90%

·                      «Υπηρεσίες» - 10% έως 30%

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού από €2.500 έως €5.000, ανάλογα με την κατηγορία που θα επιλεγεί (ανάπτυξη ή διαμόρφωση Web Mobile Portal ή ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones αντίστοιχα).

Το ποσοστό επιχορήγησης δεν θα ξεπερνά το 70% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υψηλότερο από €3.500.


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.