Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011 των ΕΠΑΛ

Αναρτήθηκε: Feb 8, 2011 από serrestv2 στην κατηγορία: Παιδεία προβολές: 784 Tags (Λέξεις κλειδιά):
[+] [a] [-] Άλλες σχετικές ειδήσεις Σχόλια

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) , για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκείο τους Αίτηση –Δήλωση Υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

 Μέχρι πέρυσι οι  Αιτήσεις-Δηλώσεις συμμετοχής στις εξετάσεις των Γενικών  Λυκείων και των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄ ) υποβάλλονταν από 1 έως 20 Φεβρουαρίου ενώ των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) κατά το μήνα  Μάρτιο μαζί με το μηχανογραφικό δελτίο.

 Από φέτος η διαδικασία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων Υποψηφιότητας θα είναι ενιαία και η προθεσμία ορίζεται από την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου ως και την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου για όλους τους υποψήφιους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΕΣ Α και Β ).

 Σε κοινή προθεσμία θα υποβληθούν και τα Μηχανογραφικά Δελτία των υποψηφίων των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Α΄και Β΄).

 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία  10-25 Φεβρουαρίου είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση .

 Ειδικότερα  για την Επαγγελματική Εκπαίδευση ισχύει :  

Υπόχρεοι για την υποβολή της Αίτησης- Δήλωσης κατά περίπτωση είναι :

Α) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ- ΟΜΑΔΑ Β΄) .

Β) Οι απόφοιτοι - κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄).

Γ) Οι απόφοιτοι – κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10 % των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές  Σχολές των Ακαδημιών  Εμπορικού  Ναυτικού  και στα  ΤΕΦΑΑ .

Δ) Από φέτος Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και όσοι  επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και είναι :

 -         μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ –ΟΜΑΔΑ Α΄,

-         αποφοίτοι – κατόχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ ,

-         κατόχοι πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων .

 Η Αίτηση – Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Λύκειο. Ο υποψήφιος τις προσεχείς ημέρες, μπορεί να προμηθευτεί την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωση του, είτε από το διαδίκτυο , όπου θα αναρτηθούν τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης – Δήλωσης στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedugov.gr /exams, είτε από το Λύκειο του.. Στη συνέχεια θα συμπληρώσει την Αίτηση –Δήλωση σύμφωνα και με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειο του , για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του. Ειδικότερα:

 

Α) Οι απόφοιτοικάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης των ετών 2009 ή 2010 ημερήσιου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10 % των θέσεων εισακτέων των ημερησίων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) χωρίς νέα εξέταση για εισαγωγή στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές  Σχολές των Ακαδημιών  Εμπορικού  Ναυτικού  και στα  ΤΕΦΑΑ υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση, χωρίς δικαιολογητικά στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους.

Β) Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ ( ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν  ΜΟΝΟ την Αίτηση – Δήλωση , χωρίς δικαιολογητικά στο σχολείο τους.

Γ) Οι απόφοιτοι- κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγούμενων ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση , στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή πλησιέστερο στην κατοικία τους. Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν :

i) επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους

ιι) την πρωτότυπη « ΒΕΒΑΙΩΣΗ » πρόσβασης που κατέχουν από προηγούμενο έτος. Αν δεν είναι κάτοχοι « ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ » πρόσβασης , υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Δ) Για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) , ισχύουν τα εξής :

- οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ που φοιτούν χωρίς δικαιολογητικά .

- οι απόφοιτοι – κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο ΕΠΑΛ αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία τους  ΕΠΑΛ .Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου τους .

- Οι κάτοχοι  πτυχίου Β΄  κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ και Ναυτικών Λυκείων που από φέτος συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ  (ΟΜΑΔΑ Α΄) υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση στο πλησιέστερο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ . Μαζί με την Αίτηση – Δήλωση συνυποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου τους .

 Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι ως άνω υποψήφιοι πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (μαθήτες και απόφοιτοι) με αναπηρία  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση , πρέπει ως τις 25 Φεβρουαρίου να υποβάλλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειο τους 


Σχολιάστε αυτό το Video

Το όνομά σας:


Το σχόλιό σας:


Επιβεβαίωση:* Το σχόλιό σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 600 χαρακτήρες.

Σχόλια

Σχολιάστε πρώτος αυτό το video.