Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Εύρεση & αγορά εργασίας

Δεκαοκτώ (18) θέσεις στη Βουλή των Ελλήνων

Αναρτήθηκε: Nov 27, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΣΕΠ , η εξέταση του μαθήματος της Ελληνικής Στενογραφίας στο πλαίσιο του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) θέσεων τακτικού προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων (Προκήρυξη 1Γ/2010 – ΦΕΚ 3/22.9.2010/τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) θα διεξαχθεί την 11η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Σάββατο, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή).

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο τύπου.Πρόσληψη είκοσι επτά (27) ατόμων

Αναρτήθηκε: Nov 27, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Η Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , που εδρεύει  στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη ,περιλαμβανομένων και των ομότιτλων τμημάτων αυτής με έδρα τους νομούς Κιλκίς ,Πιερίας, Σερρών, Πέλλας, Ημαθίας και Χαλκιδικής αντίστοιχα και για διάφορες ειδικότητες. Συγκεκριμένα για το νομό Σερρών προβλέπεται μία (1)θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού.


ΣτΕ: Άμεση η επαναπρόσληψη των συμβασιούχων

Αναρτήθηκε: Nov 27, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας
Προστασία σε χιλιάδες συμβασιούχους, προσφέρει εισαγγελική γνωμοδότηση, με την οποία υποχρεώνεται τοΔημόσιο, οι ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ να συμμορφώνονται με τις προσωρινές δικαστικές διαταγές και τις αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που εκδίδουν τα δικαστήρια υπέρ των εργαζομένων. 

Παράλληλα υποχρεώνει τοΕλεγκτικό Συνέδριο, να εγκρίνει τις δαπάνες για την πληρωμή των συμβασιούχων που εξασφάλισαν την παραμονή στην εργασία τους, μέσω αποφάσεων της Δικαιοσύνης. 


Πρόσληψη προσωπικού στην 12η Εφορεία Βυζαντινών

Αναρτήθηκε: Nov 17, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Εκδόθηκε η απόφαση για την πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το έργο «Συμπληρωματικές Εργασίες στο Ζιτζιρλί Τζαμί Σερρών» που προβλέπει την πλήρωση συνολικά δύο (2) θέσεων προσωπικού, Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ειδικοτήτων Εργατών.

Η ανωτέρω απόφαση έχει αναρτηθεί στα γραφεία της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σερρών, στη διεύθυνση (Θ Κομνηνού 6, Σέρρες), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών, ενώ έχει καταχωριστεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Αποτελέσματα Διαγωνισμών»).


Έκδοση αποτελεσμάτων

Αναρτήθηκε: Nov 16, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2009 (ΦΕΚ 458/30.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαεννέα (19) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, οι οποίες αναλύονται σε πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και δέκα (10) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Επισημαίνεται ότι η ανάρτηση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των πινάκων κατάταξης και προτεραιότητας υποψηφίων που μετέχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ καταργήθηκε με το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/04.09.2009).

Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από το Σάββατο 13.11.2010 έως και την πάροδο της Δευτέρας 22.11.2010.


Προσλήψεις στη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Αναρτήθηκε: Oct 26, 2010 από serrestv1 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου προσωπικού για το έργο «Συμπληρωματικές Εργασίες στο Ζιτζιρλί Τζαμί Σερρών», για χρονικό διάστημα 225 ωρών και όχι πέραν της 30-12-2010, για τις εξής ειδικότητες: Δύο (2) θέσεις: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ειδικότητας Εργατών..

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως σχετική έντυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στις Σέρρες, στη διεύθυνση Θ. Κομνηνού 6, Σέρρες, κατά τις ώρες 9.00 έως 13.00, από την  Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2010  έως και την  Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010.


Προσλήψεις στο ΤΕΙ Σερρών

Αναρτήθηκε: Oct 25, 2010 από serrestv1 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Σερρών ανακοίνωσε την πρόσληψη συμβούλων υποστήριξης συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΔΙΠ του Τ.Ε.Ι Σερρών –ΑΠ2» MIS  299518 του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Bίου Μάθηση 2007-2013”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για τις εξής ειδικότητες: Δύο (2) θέσεις επιστημόνων Πληροφορικής ή συναφούς τεχνολογικής ή θετικής κατεύθυνσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο Διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος και μία (1) θέση επιστήμονα Οικονομικής ή Διοικητικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) για την οργανωτική, διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης.


Πρόσληψη ενός ατόμου στον Κυνηγετικό Σύλλογο Σερρών

Αναρτήθηκε: Oct 12, 2010 από serrestv1 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες  ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), οποιασδήποτε ειδικότητας. Σημειώνεται ότι από το σύστημα μοριοδότησης θα εκτιμηθούν τα εξής: Α) Τίτλος Σπουδών Δασολογίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Δασοπονίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) ή Δασοπροστασίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),  Β) Προϋπηρεσία ιδιωτικού φύλακα θήρας, Γ) Οικογενειακή κατάσταση, Δ) Συμμετοχή ως μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου.

Αναστολή προσλήψεων σε Ο.Τ.Α

Αναρτήθηκε: Oct 7, 2010 από serrestv1 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π) ανακοίνωσε την αναστολή διαδικασιών προσλήψεων σε Ο.Τ.Α και σε εποπτευόμενους φορείςκαθώς σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 2190/1994 και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 50259/6.9.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών πριν τη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων απαγορεύεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη κάθε κατηγορίας προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των φορέων που εποπτεύονται από αυτούς.

Κατά συνέπεια, από την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες επιλογής προσωπικού των ως άνω φορέων. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή ενστάσεων που είχαν ανακοινωθεί διακόπτονται και συνεχίζονται αμέσως μετά τη λήξη της αναστολής και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση εναπομείναντος χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωσή τους.

Οι φορείς των οποίων οι διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης εμπίπτουν στην παραπάνω απαγόρευση και ελέγχονται από το ΑΣΕΠ οφείλουν να προσαρμόσουν τις προθεσμίες αιτήσεων και ενστάσεων που τους αφορούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.


Ανακοίνωση σύστασης νέων θέσεων ειδικευόμενων ιατρών

Αναρτήθηκε: Sep 29, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Σερρών ανακοινώνει ότι:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας συστάθηκε μία (1) θέση ειδικευόμενου

ιατρού στην ειδικότητα της ΝΕΦΡΟΛΟΓΊΑΣ   για ενάμιση (1 ½ ) χρόνο άσκησης.

Υποβολής  αιτήσεων   από 15-10-2010 έως 28-10-2010.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22313-52812.


Προκήρυξη θέσεων εργασίας σε Σιδηρόκαστρο και Δημητρίτσι

Αναρτήθηκε: Sep 28, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

1. Ο Πρόεδρος του Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και για την εξής ειδικότητα: Μια (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),  ειδικότητας Ψυχολόγων.


Στους 570.000 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Αναρτήθηκε: Sep 23, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Περίπου 570.000 ήταν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στην Ελλάδα τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, ενώ, αυξήθηκαν και οι καταγγελίες συμβάσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου. Το υπουργείο Εργασίας, επιστρατεύει επτά, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα, σε μια προσπάθεια στήριξης της απασχόλησης .

Στη καταπολέμηση της ανεργίας και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ρίχνει το κέντρο βάρους των πολιτικών της η νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας καθώς, σύμφωνα και με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ πάνω από μισό εκατομμύριο άτομα βιώνουν την αγωνία να βρουν δουλειά.

Τον Αύγουστο 2010 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται σε 569.222 άτομα .

Τα 190.375 άτομα (33,44%) είναι μακροχρόνια άνεργοι και 378.847 (66,56%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Κατά 3,76% αυξηθήκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ενώ μειώθηκαν κατά 36,7% οι νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας.

Στην Αττική αναλογεί το 35,13% των ανέργων που αναζητούν εργασία και στην Κεντρική Μακεδονία αναλογεί το 20,63%.

Οι προσλήψεις ήταν μειωμένες κατά 0,24% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ οι καταγγελίες συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου και λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου αυξήθηκαν κατά 10,31% συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2009

Όταν έχεις ύφεση θα έχεις εκτόξευση της ανεργίας .Περιμένουμε επιδείνωση της κατάστασης, αλλά δεν θα φτάσει (ανεργία) το 20%, εκτιμά η υπουργός Εργασίας και ρίχνει στη μάχη για τη στήριξη της απασχόλησης 7 προγράμματα

Προγράμματα κατά της ανεργίας του ΟΑΕΔ

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού

Το ταμείο κοινωνικής οικονομίας

Το Τζέσικα μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται αναπτυξιακά έργα

Το Τζέρεμι από όπου επιδοτούνται επιχειρήσεις για να ενισχυθεί η απασχόλησης

Οι δράσεις τοπικής αυτοδιοίκησης

και το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου θα έχουν καταρτιστεί οι βασικοί άξονες του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την απασχόληση και την κοινωνική προστασία ,ώστε να ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Απρίλιο.

Πηγή: ΕΡΤΠροκύρηξη για πρόσληψη ενός Βρεφονηπιοκόμου

Αναρτήθηκε: Sep 18, 2010 από serrestv1 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

 

1. Ο Πρόεδρος του Ν. Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βισαλτίας» του Νομού Σερρών, που εδρεύει  στο Δημητρίτσι Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Βισαλτίας και για την εξής ειδικότητα: Μια (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),  ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βισαλτίας, Τ.Κ. 62200 Σέρρες, υπόψιν κ. Μποστάνη Θωμά (τηλ. επικοινωνίας 23223-53810).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Βισαλτίας Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

2. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα επτά(177) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.


Θέσεις εργασίας στο Νομό Σερρών

Αναρτήθηκε: Sep 18, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας


1. Ο Πρόεδρος του Ν. Π. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βισαλτίας» του Νομού Σερρών, που εδρεύει  στο Δημητρίτσι Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των  Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Βισαλτίας και για την εξής ειδικότητα: Μια (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),  ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βισαλτίας, Τ.Κ. 62200 Σέρρες, υπόψιν κ. Μποστάνη Θωμά (τηλ. επικοινωνίας 23223-53810).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Βισαλτίας Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

2. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457/29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα επτά (177) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

 


θέση οδηγού λεωφορείου Δ.Ε.

Αναρτήθηκε: Sep 17, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας
Στο δήμο Σκουτάρεως του νομού Σερρών θα προκηρυχθεί η πλήρωση μιας θέσης οδηγού λεωφορείου ΔΕ με οκτάμηνη σύμβαση. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 23213 - 50904 begin_of_the_skype_highlighting              23213 - 50904      end_of_the_skype_highlighting.


--


ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Αναρτήθηκε: Sep 16, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας
 Ο Δήμος Σκουτάρεως Νομού Σερρών, που εδρεύει στο Σκούταρι Σερρών,  ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Σκουτάρεως και για την εξής ειδικότητα: Μια (1) θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),  ειδικότητας Οδηγών λεωφορείου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκουτάρεως, Σκούταρι, Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντας την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψιν κ. Γιαβρούδη Παναγιώτη  (τηλ. επικοινωνίας 23213-50904).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία του Δήμου Σκουτάρεως Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) ανακοίνωσε την έναρξη διάθεσης των Δελτίων του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» Γ΄Ηλικίας 2010-2011. Η διάθεση των  δελτίων του προγράμματος, τα οποία θα διανέμονται από τα Κ.Ε.Π όλης της χώρας, θα ξεκινήσει από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου  2010 και μέχρι εξαντλήσεως των 10.000 δελτίων που θα διατεθούν συνολικά, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να διαμένουν στα καταλύματα της επιλογής τους από 01 Οκτωβρίου 2010 έως και 31 Μαρτίου 2011.

Δικαιούχοι του προγράμματος (με τα προστατευόμενα μέλη τους) ορίζονται όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60) έτος της ηλικίας τους και άνω και είναι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Σημειώνεται πως το οικογενειακό εισόδημα δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής, αρκεί ο δικαιούχος να μην έχει συμμετάσχει σε Προγράμματα Εργατικής Εστίας ή Αγροτικής Εστίας.

Από τη διαδικασία επίσης εξαιρούνται όλοι όσοι έχουν ήδη πάρει Δελτία ενός από τα ακόλουθα Υποπρογράμματα: α) οκταήμερων διακοπών β) εκδρομών ή Γ΄ ηλικίας του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» κατά το διάστημα από 15-05-2009 έως και 31-03-2010 ή όσοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εξαήμερων Διακοπών του τρέχοντος έτους. Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι τα άτομα που έχουν αναπηρία 67% και άνω (εφόσον είναι συνταξιούχοι) δικαιούνται Δελτίο για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη  σε ένα από τα υποπρογράμματα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους»

Η παραλαβή των Δελτίων Τουρισμού γίνεται από τα Κ.Ε.Π όλης της χώρας προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα μαζί με τα πρωτότυπα για την απαραίτητη ταυτοποίησή τους.

α)  Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

β) Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας (από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου και των προστατευόμενων μελών του)

γ) Απόδειξη κράτησης μέσω Τράπεζας (ή απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛΤΑ η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου που θα πιστοποιεί ότι πρόκειται για κράτηση στο συγκεκριμένο κατάλυμα) σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του ΕΟΤ.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα Δελτία Τουρισμού Γ΄ Ηλικίας μαζί με την εγκύκλιο, τόσο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όλης της χώρας, ενώ ο κατάλογος των συμβεβλημένων με το πρόγραμμα ξενοδοχείων έχει καταχωριστεί τόσο στην αντίστοιχη διεύθυνση του ΕΟΤ: (http://www.eot.gr), ενώ ταυτόχρονα και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Νέα – Ανακοινώσεις»). 


Θέσεις εργασίας στο Νομό Σερρών

Αναρτήθηκε: Sep 10, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Η ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου προσωπικού για τη διενέργεια ανασκαφικού έργου στο Δήμο Αμφίπολης του Νομού Σερρών για το χρονικό διάστημα 255 ωρών και όχι πέραν της 31/12/2010. Οι ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν είναι: μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικότητας  Αρχαιολόγου και  τέσσερις (4) θέσεις  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ),  ειδικότητας ειδικευμένων εργατών. .            Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως σχετική έντυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Γραμματείας της ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών κατά τις ώρες 9.00-13.00 στη διεύθυνση Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, 62121, Σέρρες, από την Παρασκευή 10 έως και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010.

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και οι αντίστοιχες αιτήσεις  διατίθενται στα γραφεία της ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών, στη διεύθυνση που προαναφέρεται και στο Κ.Ε.Π της Ν.Α Σερρών (Γραφείο αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»)και στο δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ(www.yppo.gr)

 

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) ανακοίνωσαν την εισαγωγή τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα (4160) σπουδαστών και σπουδαστριών στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) του ΟΑΕΔ πανελλαδικά και  για το χειμερινό εξάμηνο του σχολικού έτους 2010-2011. Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στο Ι.Ε.Κ προτίμησης τους την  αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 06 Σεπτεμβρίου 2010 έως και την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010.

Επισημαίνεται ότι για το Ι.Ε.Κ Σερρών οι προβλεπόμενες θέσεις των σπουδαστών / σπουδαστριών που θα εισαχθούν ανέρχονται σε εκατόν σαράντα (140) και αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες: Δεκαπέντε (15) θέσεις, ειδικότητας Τεχνικών Αερίων Καυσίμων, είκοσι πέντε (25) θέσεις, ειδικότητας Τεχνικών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, είκοσι πέντε (25) θέσεις, ειδικότητας Τεχνικών Αυτοκινήτων Οχημάτων, είκοσι πέντε (25) θέσεις, ειδικότητας Ειδικών Εφαρμογών Αισθητικής, είκοσι πέντε (25) θέσεις, ειδικότητας Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης και είκοσι πέντε (25) θέσεις, ειδικότητας Τεχνικών Εφαρμογών Πληροφορικής.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ι.Ε.Κ Σερρών (6ο χλμ Εθνικής Οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, Λευκώνας Σερρών, Τ.Κ. 62100 και στα τηλέφωνα 23210-35302 και 23210-50096.

 


Αποτελέσματα προκήρυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Αναρτήθηκε: Sep 10, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας
Εκδόθηκαν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. για το Εργοστάσιο Σερρών, που προβλέπει την πλήρωση συνολικά εκατό σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων προσωπικού, Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) εκπαίδευσης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ Α.Ε. Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Παρασκευή 03 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο εργοστάσιο Σερρών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε, στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών, ενώ έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Αποτελέσματα Διαγωνισμών»), με τη δέσμευση της υπ’ αριθμό 62/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περί μη ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης και καταχώρησης του πίνακα των αποκλειόμενων.   Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού

Αναρτήθηκε: Sep 8, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Η ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη του παρακάτω ωρομίσθιου προσωπικού για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής στην αρχαία Βέργη (Ν. Σκοπός του Ν. Σερρών)για το χρονικό διάστημα 292,5 ωρών και όχι πέραν της 31/12/2010 . Οι ειδικότητες οι οποίες θα καλυφθούν είναι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αρχαιολόγος ένας(1) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) ειδικευμένοι εργάτες τέσσερις(4).  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως σχετική έντυπη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Γραμματείας της ΚΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών κατά τις ώρες 9.00-13.00 στη διεύθυνση Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, 62121, Σέρρες, από την Πέμπτη 9 έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και οι αντίστοιχες αιτήσεις  διατίθενται στα γραφεία της ΚΗ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερρών, στη διεύθυνση που προαναφέρεται και στο ΚΕΠ της Ν.Α Σερρών (Γραφείο αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»)και στο δικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Τ(www.yppo.gr) .


ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

Αναρτήθηκε: Sep 2, 2010 από serrestv2 στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Σερρών ανακοινώνει ότι:

Στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας συστάθηκε μία (1) θέση ειδικευόμενου ιατρού στην ειδικότητα της ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ για ένα (1) χρόνο άσκησης.Υποβολής  αιτήσεων   από 30-8-2010 έως 17-9-2010.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2681363512.


Θέσεις εργασίας στο Νομό Σερρών

Αναρτήθηκε: Sep 1, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

1. Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2009 (ΦΕΚ 145 / 31-03-2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων πενήντα τριών (353) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε διάφορους φορείς του δημοσίου τομέα.

        Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

 

2. Ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) Σερρών και των Παραρτημάτων (Ι.Ε.Κ Σιδηροκάστρου και Ι.Ε.Κ Νέας Ζίχνης Σερρών) σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό ανακοίνωσε την πρόσληψη εκπαιδευτών διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες κατάρτισης του Φθινοπωρινού εξαμήνου 2010-2011.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 έως και την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010, αυτοπροσώπως στην έδρα του Ι.Ε.Κ Σερρών (Μεραρχίας 153, Σέρρες Τ.Κ .62125, τηλ. επικοινωνίας 23210-39970 και 23210-39971), επισημαίνοντας ότι οι αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς δε θα γίνουν δεκτές.

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας του Ι.Ε.Κ του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Σερρών, ενώ η ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα «ΚΕΠ», υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 


Θέσεις εργασίας στο Νομό Σερρών

Αναρτήθηκε: Aug 25, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν.2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) ανακοίνωσε την πρόσληψη ωρομισθίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2010-2011, Για το Νομό Σερρών προβλέπεται η πλήρωση θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ)  και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες:

ΠΕ Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ -ΤΕΙ): ειδικότητας ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ09-Οικονομολόγων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ12-Ηλεκτρολόγων, ΠΕ12-Μηχανολόγων, Π312-Χημικών Μηχανικών, ΠΕ13-Νομικών Πολιτικών Επιστημών, ΠΕ-Διαιτολόγων (Πτυχιούχοι ΑΕΙ), ΠΕ17-Ηλεκτρολόγων, ΠΕ17-Μουσικής Τεχνολογίας, ΠΕ17-Μηχανολόγων, ΠΕ18-Αισθητικής, ΠΕ18-Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οχημάτων, ΠΕ17-Τεχνολόγων Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ΠΕ18-Τεχνολόγων Τροφίμων-Διατροφής, ΠΕ-Τουριστικών Eπαγγελμάτων (Πτυχιούχοι ΑΣΤΕ), ΠΕ-Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΠΕ18-Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, ΠΕ19-Πληροφορικής, ΠΕ20-Πληροφορικής.

ΤΕ01-Πτυχιούχοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου: TE01-Πληροφορικής, Αισθητικής, Μηχανικών Αυτοκινήτων, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Θερμουδραυλικών ή Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, Μαγειρικής Τέχνης.

ΔΕ Διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με πολυμέσα, Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής, Αισθητικός Ποδολογίας και Καλλωπισμού Νυχιών, Τεχνικός Αερίων Καυσίμων, Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαστάσεων, Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων, Τεχνικός Μαγειρικής  Τέχνης Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Πτυχιούχοι ΤΕΕ Α’ Κύκλου, εμπειροτεχνίτες απόφοιτοι τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης του Ν 1566/85: Αισθητικοί, Θερμοϋδραυλικοί, Μαγειρικής Τέχνης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις του Νομού Σερρών καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2010 έως και την Παρασκευή 03  Σεπτεμβρίου 2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Ι.Ε.Κ Σερρών (6ο χλμ Εθνικής οδού Σερρών-Θεσσαλονίκης, Λευκώνας, Τ.Κ .62100, τηλ. επικοινωνίας 23210-50005).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Γραμματείας του Ι.Ε.Κ του Ο.Α.Ε.Δ Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα «ΚΕΠ», υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

2. Το Δασαρχείο Σιδηροκάστρου Νομού Σερρών, που εδρεύει στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου για τις εξής  ειδικότητες: Μία (1) θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικότητας Δασολόγων, μία (1) θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ειδικότητας Οδηγών και μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εργατών Δασεργατών .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2010 έως και τη Δευτέρα 30 Αυγούστου  2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Σιδηροκάστρου, Ν. Ιντζέ 2, Τ.Κ. 62300, Σιδηρόκαστρο Σερρών  απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Μακρίδου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας 23230-28273).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

3. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοίνωσε την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη  Ειδικών Φρουρών (ανδρών και γυναικών). Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Ειδικοί Φρουροί καθορίζεται σε πεντακόσιους (500). 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής Εσωτερικού ή Εξωτερικού και να μην υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

Σημειώνεται επίσης ότι από το συνολικό αριθμό των προσλαμβανομένων ποσοστό 80% (400 θέσεις), θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου, (Εκκλησιαστικών, Μουσικών, Γενικών, Ενιαίων κ.λ.π.) περιλαμβανομένων και των απολυτηρίων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων και Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων (με κλάδο Σπουδών δέσμης) και απολυτηρίων ΕΠΑ.Λ, με εξαίρεση εκείνους του Α΄ Κύκλου Σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου), των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (Τ.Ε.Σ.), των ΕΠΑ.Σ και των Σχολών Ο.Α.Ε.Δ. Το υπόλοιπο ποσοστό 20%, ήτοι (100) θέσεις, θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) κλάδου σπουδών που δεν αντιστοιχεί σε δέσμη, πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή πτυχίο Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου), πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Β΄ Κύκλου σπουδών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. (Τ.Ε.Ε. Β΄ Κύκλου Ο.Α.Ε.Δ.), πτυχίο Ναυτικού Λυκείου ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010.

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα Κ.Ε.Π, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).


Προκυρήξεις

Αναρτήθηκε: Aug 20, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

1. Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά εβδομήντα έξι (76) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (10 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που εδρεύουν ανά την επικράτεια και ανά σχολική μονάδα για τις ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Οδηγών και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Συνοδών. Για το Νομό Σερρών προβλέπεται η πλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά θέσεων και πιο συγκεκριμένα: δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ειδικότητας Οδηγών και δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ειδικότητας Συνοδών.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις του Νομού Σερρών καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010 έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε  ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Κερασούντος 2, Τ.Κ. 62110, Σέρρες, (τηλ. επικοινωνίας 23210-47511 καί 23210-47508).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr, ενότητα «Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί/Υποτροφίες», υποενότητα «Διαγωνισμοί Έργων/ Συμβάσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα «ΚΕΠ», υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

2. Το Δασαρχείο Νιγρίτας Νομού Σερρών, που εδρεύει στη Νιγρίτα Σερρών, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Νιγρίτας για τις εξής  ειδικότητες: Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ειδικότητας Δασοπόνων και μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ειδικότητας Εργατών / Δασεργατών .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010 έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου  2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Νιγρίτας, Αθαν. Αργυρού 9, Τ.Κ. 62200 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κας Γκανάτσου – Καπούδη Παγώνας (τηλ. επικοινωνίας 23220-22450 και 23220-22445).

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία του Δασαρχείου Νιγρίτας Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

3. Το Εργοστάσιο Σερρών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.) που εδρεύει στις Σέρρες ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά εκατό σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. για τις εξής ειδικότητες: Πενήντα δύο (52) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), διαφόρων ειδικοτήτων, πέντε  (5) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), διαφόρων ειδικοτήτων, εννέα (9) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, διαφόρων ειδικοτήτων και εβδομήντα οχτώ (78) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τη Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010 έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010, αυτοπροσώπως, με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.-Εργοστάσιο Σερρών - 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών -Θεσ/κης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Κλεοπάτρας Κοτζάογλου.(τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360).

Η ανακοίνωση  της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στο Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ , στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).

 

4. Το Δασαρχείο Σερρών,  που εδρεύει στις Σέρρες, ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά  είκοσι ενός (21) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δασαρχείου Σερρών για τις εξής  ειδικότητες: Μία (1) θέση  Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικότητας Δασολόγων, μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), ειδικότητας Εργατών / Δασεργατών, μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), ειδικότητας Δασοπόνων, μία (1) θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων, δύο (2) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Δασικής Προστασίας, δύο (2) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυλάκων, μία (1) θέση Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εργατών -Χειρωνακτών για τη λειτουργία συντήρηση Επωαστικών – Εκκολαπτικών Μηχανών, επτά (7) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εργατών/Εργατριών Χειρωνακτών για την περιποίηση θηραμάτων, τρείς (3) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εργατών/Εργατριών Χειρωνακτών για σύλληψη και απελευθέρωση θηραμάτων και δύο (2) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εργατών/Εργατριών Χειρωνακτών για κατασκευή- συντήρηση κλωβων φυλακίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 18 Αυγούστου 2010 έως και την Παρασκευή 27 Αυγούστου  2010, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δασαρχείο Νιγρίτας, Τέρμα Ομονοίας, Τ.Κ. 62125 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψιν κ. Μυστακίδη Βασιλείου– (τηλ. επικοινωνίας 23210-46280)

Η ανακοίνωση της προκήρυξης και τα έντυπα των αιτήσεων διατίθενται στα γραφεία του Δασαρχείου Σερρών, στο Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (γραφείο, αρ.126), ενώ έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Προκηρύξεις Πλήρωσης Θέσεων Εργασίας»).


Αποτελέσματα διαγωνισμών

Αναρτήθηκε: Aug 20, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

1. Εκδόθηκαν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Ροδολίβους Σερρών (Δ.Β.Σ.Ρ.)  (Αριθμ Πρωτ. 99 / 17-06-2010), που προβλέπει την πλήρωση συνολικά μίας (1) θέσης προσωπικού, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Βοηθού Βρεφοκόμου – Παιδοκόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού.

Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2010 έως και τη Δευτέρα 23 Αυγούστου  2010.

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Ροδόλίβους Σερρών (Δ.Β.Σ.Ρ), στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών, ενώ έχουν καταχωριστεί και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π. της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Αποτελέσματα Διαγωνισμών»), με τη δέσμευση της υπ’ αριθμό 62/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περί μη ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης και καταχώρησης του πίνακα των αποκλειόμενων.    

 

2. Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την έκδοση των αποτελεσμάτων που αφορούν στα στοιχεία των υποψηφίων οι οποίοι κρίθηκαν κατάλληλοι-ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Οι πίνακες με τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (http://www.ypepth.gr/efarmoges/katalliloi_mil.php), καθώς και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Αποτελέσματα Διαγωνισμών»). Διευκρινίζεται ότι για κάθε υποψήφιο αναφέρονται μόνο οι Σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί κατάλληλος-ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, ψυχοτεχνικές, αθλητικές δοκιμασίες κλπ).

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα στοιχεία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-3443557 το αργότερα μέχρι και τη Δευτέρα  23 Αυγούστου 2010 .


Προσωρινά αποτελέσματα Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Στρυμονικού

Αναρτήθηκε: Aug 5, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Εκδόθηκαν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης της Δημοτικής Επιχείρησης Τοπικής Ανάπτυξης Στρυμονικού Νομού Σερρών, (Αριθμ Πρωτ. 33 / 09-07-2010), που προβλέπει την πλήρωση συνολικά δυο (2) θέσεων προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του ευ

ρωπαϊκού προγράμματος «¨Ενέργειες Ενίσχυσης και Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής Ηλικιωμένων και Ατόμων που Χρήζουν Κατ’οίκον Βοηθείας»..

Οι πίνακες με τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 05 Αυγούστου 2010 έως και τη Δευτέρα 16 Αυγούστου  2010.

Οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στη Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Στρυμονικού Νομού Σερρών, στον πίνακα ανακοινώσεων του Κ.Ε.Π της Ν.Α. Σερρών, ενώ έχουν καταχωριστεί και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Αποτελέσματα Διαγωνισμών»), με τη δέσμευση της υπ’ αριθμό 62/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, περί μη ηλεκτρονικής δημοσιοποίησης και καταχώρησης του πίνακα των αποκλειόμενων.   


Οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκε: Aug 3, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2009 (ΦΕΚ 457 / 29.12.2009, τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τριακοσίων πενήντα τεσσάρων (1354) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.. και στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο (Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων)

Τα αποτελέσματα έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.


Προσωρινά αποτελέσματα από ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκε: Aug 3, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ / 2009 (ΦΕΚ 457/ 29-12-2009, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τριακοσίων τριάντα εννέα (1339) θέσεων τακτικού προσωπικού, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε) σε διάφορους φορείς του Yπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο (Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).

Επισημαίνεται, ότι η ανάρτηση στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των πινάκων κατάταξης και προτεραιότητας υποψηφίων που μετέχουν στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καταργήθηκε με το Ν. 3801 / 2009 (ΦΕΚ 163 /Α/ 04-09-2009). Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τους πίνακες των αποτελεσμάτων ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠ της Ν.Α. Σερρών (https://egov.naserron.gr, ενότητα ΚΕΠ, υπο-ενότητα «Αποτελέσματα»), όπου και έχουν καταχωριστεί.

Σημειώνεται ότι οι οριστικοί πίνακες των διοριστέων, θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από  την Παρασκευή 30 Ιουλίου  2010 έως και την πάροδο της Δευτέρας 09 Αυγούστου 2010 .


Ζητείται υπάλληλος

Αναρτήθηκε: Jul 26, 2010 από serrestv στην κατηγορία: Εύρεση & αγορά εργασίας
PYRSOS SECURITY
Από την εταιρεία PYRSOS SECURITY ζητείται υπλληλος με άδεια εργασίας προσωπικού, απαραίτητα προσόντα:ηλικία 22-40,
τηλέφωνα επικοινωνίας:
σταθερό: 2531082111  2531082111  
και κινητό:6977541240    6977541240     


Σελίδα 32 από 33