Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Αποτέλεσμα αναζήτησης: ιερα-μητροπολισ-σερρων-και-νιγριτησ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε: Dec 3, 2020 από serrestv2 στην κατηγορία: Κοινωνικά

Κάθε χρόνο τόν μῆνα Δεκέμβριο πραγματοποιεῖται ἀπό τήν τοπική μας Ἐκκλησία ὁ Ἔρανος τῆς ἀγάπης, ὁ ὁποῖος «αἱματοδοτεῖ» τό φιλαν­θρω­πικό καί κοινωνικό ἔργο της. Γιά τήν ἐφετεινή χρονιά, καί παρά τίς δυσμενέστατες συνθῆκες λόγῳ τῆς πανδημίας, ἡ φιλανθρω­πική διακονία ἀλληλεγγύης τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν  777.492 εὐρώ (Νοέμβριος 2019 - Νοέμβριος 2020).   


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ : ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αναρτήθηκε: Nov 24, 2020 από serrestv2 στην κατηγορία: Διάφορα

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ :

Αναρτήθηκε: May 7, 2020 από serrestv2 στην κατηγορία: Διάφορα

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνεται ὅτι, τήν ἐφετινή χρονιά, ὁ ἑορτασμός τῆς  πανιέρου μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἡμέρα κατά τήν ὁποῖα ἄγει καί τά ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος, θά τελεσθεῖ, σύμφωνα μέ τίς ἐπικρατούσες καί στήν πατρίδα μας εἰδικές καί ἔκτακτες συνθήκες.


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ : ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αναρτήθηκε: Apr 15, 2020 από serrestv2 στην κατηγορία: Κοινωνικά

«Ἐσφραγισμένου τοῦ μνήματος ἡ ζωὴ ἐκ τάφου ἀνέτειλας Χριστὲ ὁ Θεός καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, τοῖς Μαθηταῖς ἐπέστης ἡ πάντων ἀνάστασις...». (Ἀπολυτίκιον Κυριακῆς τοῦ Ἀντιπάσχα).


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΧΗ ΕΠΙ Τῌ ΠΑΝΕΝΔΟΞῼ ΚΟΙΜΗΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Αναρτήθηκε: Aug 10, 2019 από serrestv2 στην κατηγορία: Τα δικά σου Άρθρα

«Ἡ Παναγία μας μόνη, σταθεῖσα ἀνάμεσον Θεοῦ καί ἀνθρώπων, τόν μέν Θεόν υἱόν ἀνθρώπου ἐποίησε, τούς δέ ἀνθρώπους υἱούς Θεοῦ. Χω­ρίς τήν μεσιτείαν αὐτῆς κανένας, οὔτε ἄγγελος, οὔτε ἄνθρωπος, δύνα­ται νά πλησιάσῃ εἰς τόν Θεόν, ἐπειδή καί αὐτή εὑρίσκεται μόνον με­θόριον ἀναμεταξύ τῆς ἀκτίστου καί κτιστῆς φύσεως ὡς μήτηρ ἀλη­θῶς τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἀγαπητός υἱός τῆς Παρθένου ἔδωκε τή μητέρα Του διά μητέρα μας καί συνήγο­ρον νά μᾶς βοηθῇ πρός σωτηρίαν μας» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ  Ἁγιορεί­της ).


ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ : ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

Αναρτήθηκε: Jan 16, 2019 από serrestv2 στην κατηγορία: Διάφορα

Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τοῦ Νομοῦ Σερρῶν.


Σελίδα 1 από 1