Μέλη

Username
Password
Να με θυμάται

Αποτέλεσμα αναζήτησης: συνεδριαζει-το-δημοτικο-συμβουλιο-βι

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αναρτήθηκε: Sep 22, 2021 από serrestv2 στην κατηγορία: Πολιτικά

          

Καλείσθε  να συμμετάσχετε  στην 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  Βισαλτίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74  του Ν.4555/2018, της  παρ.1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ.55/Α/11-03-2020),των  υπ΄αριθ.18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29-05-2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών ,της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4206 /τ.Β΄/12.09.2021) και της 60ης εγκυκλίου  με  υπ΄αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69.180/οικ.17530/13.09.2021 , η οποία θα πραγματοποιηθεί :


Σελίδα 1 από 1